Własny biznes - sposób na życie IV

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 marca 2017

Szanowni Państwo, zapraszamy do korzystania z możliwości otrzymania bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy (dotacja do kwoty 23 398,68 zł).

Dotację może otrzymać osoba zamieszkująca na terenie powiatu mrągowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego, która ukończyła 30 lat i jest osobą bezrobotną lub osobą poszukującą pracy i nieaktywną/bierną zawodowo. Ponadto osoby te muszą spełniać co najmniej jeden z warunków:

  1. osoby powyżej 50 roku życia lub
  2. kobiety lub
  3. osoby niepełnosprawne
  4. osoby pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy lub
  5. osoby niskowykwalifikowane.

Informacje szczegółowe o projekcie znajdują się na stronie Fundacji NIDA: www.nida.pl, w zakładce u dołu strony „Własny biznes – sposób na życie IV”.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 660 501 821, 606 953 089, 514 691 394, mail: nida@nida.pl, r.debska@nida.pl.

Autor: LGD / Renata Milewska