Ponowny nabór wniosków w ramach projektów grantowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lipca 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zaprasza do aplikowania wniosków w ramach następujących przedsięwzięć:

20 lipca 2017 – 4 sierpnia 2017

  1. Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR: Zachowanie i ochrona środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym
  2. Promowanie produktów lub usług lokalnych: Organizacja wydarzeń o zasięgu i znaczeniu regionalnym promujących obszar: atrakcje i produkty LGD, produkty przedsiębiorstw społecznych
  3. Promowanie produktów lub usług lokalnych: Publikacje wydawnictw promocyjnych, mediów internetowych

Ogłoszenia oraz wszelkie niezbędne dokumenty i informacje są dostępne  na stronie Stowarzyszenia: www.lgdbmk.pl w zakładce: PROW 2014-2020/ Nabory Wniosków

Przypominamy, że we wniosku o przyznanie pomocy należy wpisać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o krajowym systemie ewidencji producentów rolnych, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów obowiązujący od 18 lutego 2016.

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

Autor: LGD / Renata Milewska