Informacje nt. programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 września 2017

W obecnym 2017 roku do Urzędu Gminy Janowo wpłyneło 11 wniosków o dofinansowanie osobom fizycznym, ze środków administrowanych przez Urząd Gminy w Janowie, pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie, prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych od mieszkańców naszej gminy.

Jeden z nich ze względu na niesepłnienie wymogów formalnych pozostawiony został bez rozpatrzenia. Łączna ilość usuniętych płyt to 31,51 ton, co stanowi 2864,54 m2.

Zapytanie ofertowe wygrała firma DOM M. Miszkiewicz i R. Miszkiewicz Sp. j., ul. Żeromskiego 12, 13-100 Nidzica, która zaproponowała najniższą cenę.

Całkowity koszt zadania wyniósł 15 589,26 zł. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uleglo znacznej obniżce (ze względu na brak środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) i wyniosło jedynie 5736,31 zł.

Zadanie zakończono 31 sierpnia 2017 r.

Autor: Joanna Idźkowska