Od doświadczenia do zatrudnienia - Twój plan kariery

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 października 2017

Jesteś osobą bezrobotną powyżej 29 roku życia i potrzebujesz wsparcia na drodze do zatrudnienia. Projekt „Od doświadczenia do zatrudnienia - Twój plan kariery” pomoże Tobie obrać ster na kurs PRACA.

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego zaprasza do projektu „Od doświadczenia do zatrudnienia - Twój plan kariery”, który skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkujących powiaty bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz miasto Olsztyn. Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji dla: kobiet, w tym także które nie podjęty zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, osób z niepełnosprawnością, osób zamieszkujących powiat olsztyński, lidzbarski, kętrzyński, bartoszycki, a także osób 50+, osób o niskich kwalifikacjach i długotrwale bezrobotnych Oferujemy: Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i kompetencji kluczowych oraz staż zawodowy, w tym wypłatę stypendium stażowego, zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji uzyskasz: tel. 886 468 299, mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor: Fundacja Rozwoju