Modernizacja hydroforni w Zawadach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 września 2017

W dniu 22 sierpnia 2017 r. podpisana została umowa umorzenia pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dzięki temu możliwa była kompleksowa modernizacja hydroforni w Zawadach wraz z wymiana ogrodzenia, dachu i wykonaniem orynnowania. Zgodnie z umową kwota umorzenia wynosi 64 980,00 zł, zaś cały koszt modernizacji po wykonaniu i odebraniu wszystkich prac wyniósł 62 633,57 zł.

W ramach zadani wykonano następujące prace:

 1. Demontaż istniejących urządzeń w budynku hydroforni.
 2. Montaż zbiornika hydroforowego dostarczonego przez Zamawiającego.
 3. Montaż odżelaziacza dostosowanego do ilości pobranej wody – max. pobór 2 m3/h.
 4. Montaż rurociągów wewnętrznych.
 5. Wymiana rurociągów zewnętrznych od studni głębinowych do budynku stacji, łącznie z wymianą instalacji elektrycznej zasilającej pompy.
 6. Wymiana rurociągów pomp zatapialnych głębinowych (2 studnie x20 m).
 7. Wymiana rozdzielni elektrycznej wewnątrz hydroforni i instalacji elektrycznej wewnętrznej.
 8. Wymiana drzwi wejściowych z ociepleniem.
 9. Malowanie ścian wewnętrznych budynku.
 10. Wykonanie posadzki wraz z malowaniem farbą do betonu.
 11. Wykonanie termomodernizacji metodą aplikacji piany natryskowej na dachu hydroforni w Zawadach.
 12. Wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej wraz z wymianą orynnowania budynku hydroforni.

Prace zakończyły się w sierpniu 2017 r. Firmami wyłonionymi w zapytaniu ofertowym były: Zakład Instalacji Sieci Gazowych Wod- Kan., Energetycznych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy, spółka jawna; DACH-PRO Bogumił Dołęgowski; Usługi Ogólnobudowlane Mojsiewicz Adam.

Dzięki realizacji powyższego zadania widać poprawę jakości wody w nadesłanych do tut. urzędu wynikach badań. Poziom zawartego w wodzie żelaza spadł do granicy poniżej oznaczalności, a to oznacza, iż praktycznie nie występuje. W wynikach wody z 2016 roku wartość żelaza niejednokrotnie przekraczała dopuszczalną wartość, zaś w kwietniu 2017 r. wartość żelaza wynosiła 192+/- 18 μg/l, gdzie dopuszczalna wartość jest 200 μg/l, czyli była zbliżona do dopuszczalnej ilości. Po wykonaniu modernizacji hydroforni ilość żelaza wynosiła: w lipcu: poniżej oznaczalności, w sierpniu 125+/- 12 μg/l.

www.wfosigw.olsztyn.pl

 

 

Autor: Joanna Idźkowska