Okres zasiłkowy 2018/2019

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 czerwca 2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie informuje, że od dnia 1 lipca będzie można składać drogą elektroniczną wnioski o następujące świadczenia:

 • fundusz alimentacyjny za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego "emp@tia" dostępnego pod adresem: http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dostepne-wnioski
 • zasiłek rodzinny za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego "emp@tia"
 • specjalny zasiłek opiekuńczy za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego "emp@tia"
 • świadczenie wychowawcze za pośrednictwem:
  • bankowości elektronicznej (dla osób posiadających konto bankowe i dostęp do niego poprzez internet),
  • portalu Informacyjno – Usługowego "emp@tia",
  • profilu zaufanego na Platformie Usług Elektronicznych e-PUAP,
  • platformy Usług Elektronicznych ZUS
 • świadczenie dobry start za pośrednictwem:
  • bankowości elektronicznej (dla osób posiadających konto bankowe i dostęp do niego poprzez internet),
  • portalu Informacyjno – Usługowego "emp@tia".

Od dnia 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski składane drogą tradycyjną (papierowo). Mieszkańcy Gminy Janowo mogą złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie, przy ul. Przasnyskiej 51, pokój numer 4, w godzinach przyjęć interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do 15:15. Wzory wniosków dostępne są stronie http://bip.gops.janowo.pl/

Wypełniając wnioski należy posiadać podstawowe dane o członkach swojej rodziny takie jak: numery PESEL, daty urodzenia, numer rachunku bankowego, informacje o zatrudnieniu, a w przypadku przebywania członka rodziny poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej znać adres zamieszkania za granicą.

W trosce o Państwa wygodę i usprawnienie obsługi, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną już od lipca. Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wniosku, co znacznie skróci czas oczekiwania na jego rozpatrzenie.

Autor: GOPS Janowo / Anita Paczyńska-Szczepkowska