Zbierajmy zużyte baterie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lutego 2013

Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz powodują, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Zbierajmy zużyte baterie!

Zużyte baterie można oddać w kilku miejscach w naszej Gminie. Pojemniki znajdują się w:

- Urzędzie Gminy Janowo - ul. Przasnyska 14,

- Szkole w Janowie - ul. Chorzelska 21,

- Szkole w Muszakach - nr domu 39,

- GOKu w Janowie - ul. Przasnyska 51,

- Usługi Rolnicze i Komunalne Janusz Majewski - Komorowo 30,

- Sklepie w Komorowie Hanna Goćkowska Sklep Przemysłowo - Rolny.

Każdy kto posiada umowę na odbiór śmieci może oddać zużyte batrerie podczas zbiórki śmieci.

Pojemnik na przeterminowane leki znajduje się w aptece Synapsa przy ulicy Przasnyskiej 60 (ośrodek zdrowia).

Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz powodują, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Może nastąpić: skażenie wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej.

Stosowany w akumulatorach elektrolit czyli rozcieńczony kwas siarkowy (H2SO4) w przypadku uszkodzenia obudowy i wycieku może spowodować korozję rur kanalizacyjnych oraz działa zabójczo na florę bakteryjną w oczyszczalniach ścieków. Elektrolit z akumulatora umieszczonego w pojemniku z innymi odpadami i przekazanego na komunalne wysypisko śmieci, w przypadku wycieku, wstrzymuje procesy biodegradacji innych odpadów.

Autor: Dawid Adamowicz