Program Dobry Start

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 czerwca 2018

Od 1 lipca 2018 roku rusza nowy program rządowy Dobry start, w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne świadczenie Dobry start nie przysługuje.

Wnioski o wypłatę świadczenia Dobry start będzie można składać od 1 lipca drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia, banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych. Od 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski składane drogą tradycyjną (papierowo).

Wniosek o świadczenie Dobry start należy złożyć w gminie, w której mieszkamy. Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osobom uczącym się.

W przypadku złożenia w okresie lipiec-sierpień prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, jego rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ostatecznym terminem złożenia wniosku Dobry start jest miesiąc listopad.

Autor: GOPS Janowo / Anita Paczyńska-Szczepkowska