I miejsce w kategorii Odkrywanie Historii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 marca 2019

Jak już pisaliśmy we wcześniejszych numerach biuletynu Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego uczestniczyła w ogólnopolskim programie edukacyjnym Szkoła Dialogu.

Jego głównym celem od 2008 roku jest zapoznanie uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych z historią Żydów w Polsce, a także ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój naszego kraju.

Młodzież z naszej małej szkoły konkurowała z placówkami z całej Polski. W konkursie brało udział 1000 uczniów z ponad 40 szkół. Uczniowie naszej szkoły byli nominowani w jednej z czterech kategorii: Otrzymaliśmy nominację i zajęliśmy I miejsce w kategorii „Odkrywanie historii”. Młodzieży i nauczycielom osobiście gratulował Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Wszyscy otrzymali dyplomy, cenne nagrody, a szkoła także książki do szkolnej biblioteki.

Konkurs poprzedziły warsztaty prowadzone przez edukatorów ze Szkoły Dialogu. Podczas spotkań prowadzący dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczniami i na temat kultury i historii żydowskiej, Holocaustu.

Grupa biorąca udział w projekcie to, jak sami o sobie mówią „zwyczajni uczniowie, którzy większość swojego dotychczasowego życia spędzają w szkole i nad książkami. Nie jesteśmy aniołkami, potrafimy „umilić”, jak to mówią nasi nauczyciele im życie i skutecznie podnieść ciśnienie”, ponieważ czasami bywamy oporni na przekazywaną nam wiedzę. Najwięcej uczymy się przed końcem semestrów i wywiadówkami z rodzicami. Ostatecznie większość z nas kończy rok szkolny z wzorowym zachowaniem i świadectwami z wyróżnieniem. Lubimy wzajemne kontakty, więc po lekcjach spotykamy się na facebooku. Działają w Samorządzie Uczniowskim i Szkolnym Klubie Młodego Wolontariusza. Organizujemy akcje charytatywne na terenie szkoły i miejscowości, zbiórki pieniężne, kiermasze, itp., z których zysk przeznaczamy osobom potrzebującym. Współpracujemy z tutejszą parafią, CARITAS w Nidzicy i Nidzickim Funduszem Lokalnym. W ubiegłym roku Szkolny KMW otrzymał statuetkę Jastrzębia 2017, jest to nagroda przyznawana dla Wolontariusza roku. W tym roku, jak i poprzednich latach wszyscy otrzymaliśmy wyróżnienia. Wolontariat to nasza pasja, która pozwala nam poczuć się potrzebnym innym, wzmacnia poczucie wartości i jest sposobem na spędzanie wolnego czasu. W naszych głowach rodzą się ciągle nowe pomysły, które przynoszą realną pomoc”.

Bez nas w szkole nie odbędzie się żadna uroczystość. Uczestniczymy w różnych szkolnych przedstawieniach, konkursach muzycznych, śpiewamy w szkolnym i kościelnym chórze”.

Zadaniem młodzieży było zdobyć jak najwięcej informacji o Żydach mieszkających w Janowie przed drugą wojną światową. Niewiele osób z naszej miejscowości pamięta te czasy. Po społeczności żydowskiej pozostał cmentarz (opiekują się nim wolontariusze ze Szkolnego Klubu Młodego Wolontariusza w Janowie i pracownicy Urzędu Gminy w Janowie), dlatego postanowiliśmy przywrócić również pamięć o Żydach, który wywarli wpływ na kształtowanie się dziedzictwa kulturowego Ziemi Janowskiej. Zebrane w ciągu trzech miesięcy informacje pozwoliły uczniom: nakręcić film „Historia janowskich Żydów, zredagować ulotkę informacyjną i zorganizować wycieczkę do miejsc, w których przed wojną mieszkali w Janowie Żydzi i podzielić się zdobyta wiedzą.

Uczestnikom projektu udało się „odkryć przeszłość dla przyszłości”. W działaniach wspierali ich nauczyciele: Małgorzata Słomkowska, Aleksandra Piasecka, Krzysztof Pisarski.

Dzięki finansowemu wsparciu Wójta Gminy Janowo - Grzegorza Napiwodzkiego udało się dotrzeć na uroczystą Galę, która odbywała się w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. Bycie wśród wyróżnionych placówek było dla szkoły naszej nobilitacją. Nikt nie spodziewał się sukcesu, ponieważ konkurencja była ogromna. Ogłoszenie nominacji w jednej z kategorii stanowiło niemałe zaskoczenie. Mimo, iż Marszałek Borusewicz czytał fragment relacji z naszego projektu, nie wierzyliśmy, że to naprawdę chodzi o naszą niewielką, wiejską szkołę w Janowie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie