Nowy Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 marca 2019

W związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janowo, na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej www.bip.janowo.pl., w Gazecie Wyborczej i w Gazecie Olsztyńskiej, swoją kandydaturę złożyły 3 osoby.

Komisja konkursowa w dniu 7 marca 2019 roku przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną i dokonała wyboru kandydata na stanowisko w/w i przedstawiła wybraną kandydaturę Wójtowi Gminy Janowo Grzegorzowi Napiwodzkiemu, który wybór zaakceptował. Wybrany został Pan Krzysztof Żukowski zamieszkały w Nidzicy. Wyboru dokonano w oparciu o przedstawioną koncepcję działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie oraz przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Pan Krzysztof Żukowski wykazał się dużą znajomością zakresu działalności instytucji kultury, a także komunikatywnością, kreatywnością i wysoką kulturą osobistą. Ma również doświadczenie w kierowaniu zasobem ludzkim oraz w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym sponsorów. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej pan Krzysztof otrzymał 44 punkty na 47 możliwych, co w ocenie Komisji jest wysoką oceną. Pan Krzysztof Żukowski obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie obejmie 1 kwietnia 2019 roku. Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy.