Informacja dla podatników podatku od nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 maja 2019

W związku z powszechnością i prawidłowością opodatkowania zgodnie z przepisami prawa podatkowego, proszę o dokonanie analizy złożonych do opodatkowania składników nieruchomości ze stanem faktycznym:

  • powierzchnia gruntów i sposób ich użytkowania
  • powierzchnia użytkowa budynków i sposób ich użytkowania.

Nadmieniam, że osoby fizyczne i osoby prawne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, proszę o składanie korekt informacji w/s podatku od nieruchomości do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Druki informacji są do pobrania na stronie BIP UG Janowo (załatwianie spraw-karty usług) lub w siedzibie Urzędu Gminy: ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo (pokój Nr 12).

Celem wyeliminowania nieprawidłowości, od m-ca września br. będą prowadzone kontrole podatkowe pod kątem rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania i zgodności ze stanem faktycznym informacji składanych przez podatników. W przypadku ujawnienia przez powołaną komisję w/w nieprawidłowości, organ podatkowy wydaje decyzję podatkową za okres 5 lat wstecz lub od chwili zaistnienia zdarzenia.

Wójt Gminy Janowo
Grzegorz Napiwodzki