Obchody Święta Niepodległości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 listopada 2019

8 listopada 2019 roku w Janowie obchodziliśmy Gminne Uroczystości Odzyskania Niepodległości powiązane ze Świętem Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Punktualnie o godzinie 8.00 rozpoczęto Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, którą celebrował ks. kan. Tomasz Opaliński i ks. kan. Wiesław Lipka.

Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy udali się w uroczystym pochodzie pod budynek szkoły podstawowej w Janowie, gdzie nastąpiło odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi szkoły, której fundatorami są Państwo Iwona i Andrzej Gratunik. W swej treści nawiązuje ona do 1 czerwca 1991 roku, kiedy to przywrócono Szkole Podstawowej w Janowie jej pierwotną nazwę. Od 15 grudnia 1984 roku szkoła nosiła imię Władysława Broniewskiego. Bogdan Gratunik podkreślił, że jest byłym uczniem tej szkoły i chce także poprzez Izbę Pamięci i Fundację im. Bolesława i Stefana Gratunik kontynuować dzieło swojego ojca. Major Stefan Gratunik był inicjatorem budowy pomnika poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej mieszkańców Janowa i obelisku Józefa Piłsudskiego na janowskim rynku. Kultywował tradycje patriotyczne. Zaszczepianie wśród młodzieży ducha patriotyzmu były zawsze mu bliskie.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, samorządowych, gminnych, nauczyciele, rodzice, uczniowie i mieszkańcy Gminy Janowo, którzy złożyli pod tablicą wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Ewa Sapka-Pawliczak, doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mateusz Szkaradziński, wicestarosta Powiatu Nidzickiego Paweł Przybyłek, prezes oddziału Związku Piłsudczyków RP w Olsztynie Waldemar Ziarek, prezes okręgu Związku Piłsudczyków RP w Przasnyszu Zbigniew Kowalski, prezes oddziału Związku Piłsudczyków RP w Nidzicy Adam Szempliński.

Kolejnym punktem programu uroczystości była akademia przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej w Janowie.

Bohaterem szkolnej akademii przygotowanej z okazji Narodowego Święta Niepodległości był w tym roku przywódca polskich legionów marszałek Józef Piłsudski. Program artystyczny ukazywał go jako męża stanu, wodza, ale również jako osobę prywatną, niewolną od rozterek i wewnętrznego niepokoju. Zgodnie z testamentem Józefa Piłsudskiego – dumne serce spoczęło na wileńskim cmentarzu na Rossie.

Porywające wykonanie artystów i scenografia oraz prezentacje multimedialne współtworzyły podniosły nastrój uroczystości. Dużo emocji dostarczył taniec z szarfami biało - czerwonymi wykonany przez uczennice klasy VII i VIII. Swoje umiejętności wokalne zaprezentował Ks. kan. Tomasz Opaliński proboszcz parafii oraz nauczyciel muzyki Krzysztof Pisarski. Wspólnie z uczennicą klasy VI Weroniką Jońską zaśpiewali piosenkę pt. ,,Mówię o Tobie dobrze” Uczniowie przepięknie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć też rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

Artystów do przedstawienia przygotowywali nauczyciele: Agnieszka Tobojka, Marta Bonisławska, Krzysztof Pisarski, Aldona Auguścik, Beata Angielska, Małgorzata Słomkowska.

To Święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadów i pradziadów walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Słowa wdzięczności kieruję do księży. Dziękuję za modlitwę i udział w koncelebrze Mszy Świętej, a w szczególności ks. kan. Tomaszowi Opalińskiemu za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszenie homilii.

Wyrazy uznania za przygotowanie tego wyjątkowego święta kieruję na ręce Pani Dyrektor Grażyny Obrębskiej oraz całej kadry pedagogicznej.

Dziękuję uczniom za trud włożony w przygotowanie akademii. Serdecznie dziękuję Państwu Iwonie i Andrzejowi Gratunik za ufundowanie tablicy pamiątkowej.

Pragnę również podziękować wszystkim przybyłym gościom za uczestnictwo w tym ważnym dla nas święcie.

Wójt Gminy Janowo

Grzegorz Napiwodzki

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie