Inwestycje w gminie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2020

W miesiącu grudniu br. zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Janowo a Starostwem Powiatowym w Nidzicy wykonano remont drogi powiatowej Rembowo – Zembrzus Mokry Grunt. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” Spółka Akcyjna w Mławie

Koszt zadania wyniósł 737 532,60zł, z czego wkład finansowy Gminy Janowo to 110 629,89zł. Zakres robót obejmował w szczególności oznakowanie drogi, położenie nowej nawierzchni wraz z podbudową oraz wykonanie zjazdów i poboczy.

Powiat nidzicki na niniejsze roboty otrzymał dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Również w miesiącu grudniu br. w miejscowości Szczepkowo - Giewarty, w miejscu gdzie stała dotychczasowa wiata przystankowa, zgodnie z wolą mieszkańców stanęła nowa. Wykonana ze szkła hartowanego, ocynkowanej i nierdzewnej stali oraz poliwęglanu komorowo-przejrzystego będzie służyć mieszkańcom wiele lat. Koszt zadania zamknął się w kwocie 12 630,00 zł w całości pochodzącą z funduszu sołeckiego Sołectwa Szczepkowo-Giewarty.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie