Informacja dla podatników podatku od nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 grudnia 2020

W związku z przygotowaniami do naliczenia wymiaru podatków na 2021 rok, proszę o dokonanie analizy złożonych do opodatkowania składników nieruchomości ze stanem faktycznym:

- powierzchnia gruntów i sposób ich użytkowania

- powierzchnia użytkowa budynków i sposób ich użytkowania.

Nadmieniam, że osoby fizyczne i osoby prawne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, proszę o składanie korekt informacji w/s podatku od nieruchomości do dnia 15 stycznia 2021 r.

Druki informacji są do pobrania na stronie BIP UG Janowo (załatwianie spraw-karty usług) lub w siedzibie Urzędu Gminy: ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo (pokój Nr 12)