Organizacja transportu na szczepienia COVID-19

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 stycznia 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie informuje o możliwości zorganizowania transportu przez Gminę Janowo do punktu szczepień (przeciwko COVID-19)

Transport taki powinien być przeznaczony dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
  • mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze – w wieku 80+, samotne, niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień),
  • po wcześniejszym dokonaniu rejestracji (dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię - 989, z wybranym punktem szczepień, elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl)

W związku z powyższym osoby, które z racji niepełnosprawności bądź osoby samotne - seniorzy które nie mają możliwości uzyskania pomocy w dotarciu do punktu szczepień, mogą skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowie – tel. (89) 626-40-91 (godz. 8.00 – 15.00) w celu zgłoszenia potrzeby dojazdu na szczepienie. Po telefonicznym zgłoszeniu na wskazany numer telefonu zostanie zorganizowany przez Gminę Janowo transport z miejsca zamieszkania do punktu szczepień.