Program "Wspieraj Seniora"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 marca 2021

Od października 2020 r. do chwili obecnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie realizuje Program "Wspieraj seniora" dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego oraz ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota dofinansowania to: 28.956,88 zł, całkowita kwota inwestycji to: 28.958,60 zł.

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środków higieny osobistej. Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, w szczególnych przypadkach również do osób poniżej 70 roku życia. Realizacja usługi wsparcia nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi świadczą pracownicy GOPS w Janowie, którzy chętnie służą pomocą. Do tej pory w/w programem zostało objętych 12 osób z terenu gminy, w tym 2 osoby wymagające szczególnego wsparcia poniżej 70 roku życia.

Pracownicy pomagają przede wszystkim w sprawach:

 • umówienia wizyt lekarskich;
 • rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • pomocy w opłacaniu rachunków;
 • pomocy w zrobieniu zakupów oraz dowiezieniu do miejsca zamieszkania osoby objętej wsparciem;
 • wykupieniu leków oraz dowiezieniu do miejsca zamieszkania osoby objętej wsparciem;
 • zamówienia opału;
 • pomocy w dostarczeniu opału;
 • wysyłaniu korespondencji oraz przesyłek pocztowych.

W ramach Programu uruchomiono specjalną infolinię dedykowaną seniorom. Dzwoniąc pod numer infolinii 22 505 11 11 lub do ośrodka pomocy społecznej (89 626-40-91) osoby starsze mogą zgłosić potrzebę pomocy w realizacji zakupów lub innych form pomocy.

Autor: GOPS Janowo