Nowe stawki opłat za wodę i ścieki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 września 2022

Informujemy, że od 17 września 2022 r. do dnia 16 września 2023 r. na terenie gminy Janowo obowiązują następujące ceny dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz  stawki opłaty abonamentowej.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostki miary Ceny w złotych

netto

VAT

brutto

1

Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, drobni przedsiębiorcy pobierających wodę na cele socjalno-bytowe

1m3 dostarczonej wody

3,18

0,25

3,43

opłata abonamentowa

1,85

0,15

2,00

2

Gmina pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (na cele przeciwpożarowe) w oparciu o pisemne informacje od jednostek straży pożarnej

1m3 dostarczonej wody

2,98

0,24

3,22

opłata abonamentowa

5,00

0,40

5,40

3

Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, drobnych przedsiębiorców odprowadzających ścieki bytowe do oczyszczalni ścieków w Janowie systemem kanalizacji grawitacyjnej

1m3 odprowadzanych ścieków

6,04

0,48

6,52

opłata abonamentowa

1,85

0,15

2,00

4

Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, drobnych przedsiębiorców odprowadzających ścieki bytowe do oczyszczalni ścieków w Janowie za pomocą kanalizacji ciśnieniowej

1m3 odprowadzonych ścieków

5,24

0,42

5,66

opłata abonamentowa

1,85

0,15

2,00