Nowe stawki opłat za wodę i ścieki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 września 2021

Informujemy, że od 17 września 2021 r. do dnia 16 września 2022 r. na terenie gminy Janowo obowiązują następujące ceny dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz  stawki opłaty abonamentowej.

Lp.

Taryfowa

grupa odbiorców

Jednostki

miary

Ceny w złotych

netto

VAT

brutto

1

Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, drobni przedsiębiorcy pobierających wodę na cele socjalno-bytowe

1m3 dostarczonej wody

3,21

0,26

3,47

opłata abonamentowa

1,85

0,15

2,00

2

Gmina pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (na cele przeciwpożarowe) w oparciu o pisemne informacje od jednostek straży pożarnej

1m3 dostarczonej wody

3,02

0,24

3,26

opłata abonamentowa

5,00

0,40

5,40

3

Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, drobnych przedsiębiorców odprowadzających ścieki bytowe do oczyszczalni ścieków w Janowie systemem kanalizacji grawitacyjnej

1m3 odprowadzanych ścieków

6,65

0,53

7,18

opłata abonamentowa

1,85

0,15

2,00

4

Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, drobnych przedsiębiorców odprowadzających ścieki bytowe do oczyszczalni ścieków w Janowie za pomocą kanalizacji ciśnieniowej

1m3 odprowadzonych ścieków

5,82

0,47

6,29

opłata abonamentowa

1,85

0,15

2,00