Opinia na temat strategii terytorialnej Partnerstwa Południowe Mazury

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 września 2021

Aktualnie trwają prace nad opracowaniem strategii rozwoju (strategii terytorialnej) Partnerstwa Południowe Mazury, w skład którego wchodzą Gminy położone na obszarze powiatów: działdowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego i piskiego oraz wymienione wyżej Powiaty.

Prezentując projekt strategii zapraszamy Państwo do aktywnego współtworzenia tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu.

Uwagi, opinie oraz sugestie prosimy składać na adres mailowy sekretarz@janowo.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Janowo na przygotowanym w tym celu formularzu.

Na Państwa uwagi i opinie czekamy do 26 września 2021 r.