Historia w kamieniach zaklęta

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 listopada 2021

„Równać szanse” to programu, którego celem jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Pozwala też młodzieży z małej miejscowości samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

Dlaczego taki tytuł? Nasza Ziemia Janowska kryje w sobie wiele tajemnic dotyczących naszej historii i kultury, zaklętych w przydrożnych kapliczkach, figurkach, krzyżach, pomnikach czy nagrobkach. Każdy z obiektów kryje tożsamość minionych pokoleń. Naznaczony jest lokalną tradycją i wiążę się z tragicznymi, ale i radosnymi wydarzeniami naszych przodków. Niektóre z nich przypominają o głębokim patriotyzmie czy osobistych dramatach Janowian i Janowianek.

Fotografie, wywiady i zdobyte informacje zostaną zawarte w przygotowanej przez nas broszurce i pokazane na wystawie. Chcemy w ten sposób min. udokumentować naszą pracę i pozostawić ślad dla dalszych pokoleń. Mamy nadzieję, że nasze wysiłki przyczynią się do promocji naszej małej Ojczyzny na szerszej płaszczyźnie. Przed nami wiele sobotnich godzin spędzonych na wycieczkach krajoznawczych po okolicy, wywiadach z mieszkańcami, szperanie w różnych publikacjach, wizyty u mieszkańców i bibliotekach.

Już po odbytych spotkaniach i warsztatach lepiej się poznajemy, odkrywamy swoje mocne i słabe strony, otwieramy się na innych. Nasza grupa liczy 16 osób ( młodzież w wieku 13-19 lat i koordynator). Jesteśmy pełni zapału i chęci do pracy. To musi się udać!

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej: https://sites.google.com/view/wwwrwnaszansejanowocom/program-równać-szanse

Galeria

  • Powiększ zdjęcie