XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 listopada 2021

W dniu 19 listopada 2021 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP . W Zjeździe uczestniczyli delegaci z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Janowo oraz zaproszeni goście.

Zjazd podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Gminnego Związku OSP RP, dokonał wyboru nowego Zarządu Oddziału Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Skład nowo wybranego Zarządu przedstawia się następująco: Prezesem Zarządu Gminnego OSP RP w Janowie został:
Druh Grzegorz Napiwodzki
Wiceprezes: Druh Cezary Gołębiewski
Komendant Gminny – Druh Wiesław Pisarski
Sekretarz – Druh Andrzej Osowski
Skarbnik – Druh Antoni Chudzik
pozostali członkowie Zarządu: Daniel Pisarski, Henryk Obrębski ,Dariusz Kaliszewski, Dariusz Jastrzębowski.

W imieniu nowo wybranego Zarządu - Prezes Grzegorz Napiwodzki podziękował za zaufanie i wybór oraz zobowiązał się do kontynuacji działań służących poprawie bezpieczeństwa na terenie Gminy i współpracy ze wszystkimi jednostkami OSP, Zarządem Powiatowym OSP I Komendą Powiatową PSP w Nidzicy. Szczególnie podziękował strażakom ochotnikom za zaangażowanie i codzienną gotowość do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie