Złóż wniosek i pozbądź się azbestu!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 maja 2022

Mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem wsparcia finansowego w zakresie unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest powinni złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Urzędu Gminy Janowo, ul. Przasnyska 14, pok. nr 5, w terminie do 17 maja 2022 r.

Dofinansowaniem zostanie objęty demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w wysokości do 85% poniesionych kosztów.

Złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Olsztynie

Pliki do pobrania