Laboratoria Przyszłości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 maja 2022

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. W jej ramach szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak: współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów, czy obycie z nowymi technologiami.

Kwota otrzymanego wsparcia finansowego przez Gminę Janowo w 2021 roku – 90 000,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie – 30 000,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Muszakach – 60 000,00 zł.

Wysokość wsparcia to 100% kosztów zadania.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie