Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 listopada 2022

Gmina Janowo przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

 1. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie przewidzieć kiedy rozpocznie się dystrybucja węgla, jaką będziemy dysponować ilością oraz jaka będzie jego jakość.
 2. Gmina Janowo nie ponosi odpowiedzialności za jakość sprzedawanego węgla jak również nie przyjmuje reklamacji w/w towaru.
 3. Ilość węgla dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:
  • 1500 kg - do dnia 31 grudnia 2022 r.
  • 1500 kg - od dnia 1 stycznia 2023 r.
 4. Przewidujemy, że dostępny będzie następujący sortyment węgla: groszek, orzech oraz miał.
 5. Gmina Janowo będzie prowadziła sprzedaż węgla kamiennego w cenie 2.000,00 zł brutto za tonę, z dowozem do gospodarstwa domowego. W przypadku zakupu węgla w ilości mniejszej niż 500,00 kg – odbiór następuje we własnym zakresie na koszt mieszkańca ze wskazanego składu.
 6. Zakładamy, że węgiel trafi do gospodarstwa domowego w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Urzędu Gminy.

WNIOSKI O ZAKUP WĘGLA

Mieszkańcy Gminy Janowo zainteresowani nabyciem opału będą mogli pobrać i złożyć stosowne wnioski w Urzędzie Gminy Janowo, pok. nr 6 i pok.5, na parterze Urzędu Gminy, ul. Przasnyska 14, tel. 89 650 40 02 i 89 626 40 16, w formie papierowej lub elektronicznie na adres skrzynki ePUAP: /ugjanowo/SkrytkaESP

Wnioski będą weryfikowane przez Gminę. UPRAWNIONĄ do preferencyjnego zakupu węgla jest osoba w gospodarstwie domowym, na rzecz którego wypłacono dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego, lub osoba w gospodarstwie domowym spełniająca warunki do dodatku węglowego, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku. O negatywnej weryfikacji wniosku Gmina poinformuje wnioskodawcę telefonicznie bądź e-mail – wskazane we wniosku.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY POBRAĆ WNIOSEK

SPRZEDAŻ WĘGLA

Płatność za węgiel odbywać się będzie w Banku na wskazane konto po uprzednim telefonicznym poinformowaniu o pozytywnej weryfikacji i rozpatrzeniu wniosku. Informacja o możliwości zakupu przekazywana będzie na numer telefonu podany we wniosku. Węgiel do gospodarstwa dostarczy skład z opałem, z którym Gmina podpisze umowę na jego dystrybucję.

TERMINY REALIZACJI SPRZEDAŻY ORAZ SORTYMENT WĘGLA ZALEŻNY BĘDZIE OD DOSTĘPNYCH DLA GMINY DOSTAW

Informacje o dostępności, terminach oraz miejscu sprzedaży węgla, będą podawane do publicznej wiadomości na bieżąco na stronach internetowych Urzędu Gminy w Janowie www.Janowo.pl.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O BIEŻĄCE ŚLEDZENIE INFORMACJI