Informacja dotycząca zamrożenia cen energii dla podmiotów uprawnionych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 listopada 2022

Żeby skorzystać z zamrożonych cen prądu (zwiększenie limitu do 3000 kilowatogodzin), rolnicy muszą złożyć do swojej firmy energetycznej oświadczenie o zamrożeniu cen prądu. Termin na złożenie oświadczenia mija 30 czerwca 2023 roku. W przypadku nie dostarczenia dokumentów, podmiot uprawniony straci możliwość skorzystania z ulgi na prąd w 2023 roku.

Wzory oświadczeń odbiorcy w gospodarstwach domowych znajdą u swoich sprzedawców energii.

W oświadczeniu rolnik powinien: podać numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,podać nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję oraz załączyć do oświadczenia kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego.

Z ulg mogą również skorzystać:

  1. podmioty posiadające kartę dużej rodziny (zwiększenie limitu do 3000 kilowatogodzin)
  2. osoba, która ma orzeczenie o: znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zwiększenie limitu do 2600 kilowatogodzin)