Informacja dla organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy Janowo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2023

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572 z późn zm.), Wójt Gminy Janowo udostępnia do zaopiniowania projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowo – na rok 2023”.

Zgodnie z art. 11a ust. 8 ww. ustawy opinię o projekcie programu można wydać w terminie 21 dni od dnia jego udostępnienia.

Jednocześnie, niewydanie opinii w tym terminie uznane zostanie za akceptację udostępnionego programu.