Podsumowanie działalności organów gminy Janowo w kadencji 2018-2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 kwietnia 2024

Mijająca kadencja samorządu jest bardzo dobrą okazją do podsumowań pracy Wójta i Rady Gminy Janowo obecnej kadencji. Był to czas intensywnej pracy, wyzwań i rozwiązywania trudnych problemów.

Zaowocowało to wieloma ważnymi dla naszej społeczności inwestycjami. Poprzez nasze działania wychodziliśmy naprzeciw rosnącym oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców. Aktywnie inwestowaliśmy i skutecznie pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne na ważne dla nas wszystkich inwestycje. Należy jednak zaznaczyć, że nie było to łatwe zadanie gdyż Gmina Janowo należy do gmin o: - niekorzystnych uwarunkowaniach gospodarczych (niskie klasy bonitacyjne gleb, przeważnie IV okręg podatkowy, duży odsetek powierzchni objętych rygorami ochrony – strefy chronionego krajobrazu) - małej liczbie ludności, co skutkuje że usługi jednostkowe są drogie i poniżej opłacalności (np. skutkiem jest brak połączeń autobusowych) - rocznych dochodach własnych oscylujących w granicach 3.200.000zł.

Minione ponad 5 lat to czas trudny i bardzo wymagający dla nas wszystkich. To czas spadku dochodów gminnych z podatków PIT, przy jednoczesnym gwałtownym wzroście kosztów funkcjonowania – wzrost kosztów energii, pracy, usług świadczonych dla gminy. Mimo to mijająca kadencja jest rekordową, jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne realizowane w Naszej Gminie.

Na inwestycje gminne wydatkowaliśmy blisko 37 mln zł. Wydatki inwestycyjne w tak dużym zakresie były możliwe dzięki pozyskaniu dotacji z różnych instytucji i źródeł. Tablice informacyjne, które mogą Państwo zobaczyć w wielu miejscach Naszej Gminy opisują zadania, na które pozyskaliśmy najwyższe dofinansowanie. Wykonane zadania znacząco wpłynęły na dynamiczny rozwój Naszej Gminy. W każdym roku przeznaczano środki na sfinansowanie wkładów własnych w projektach, co dało możliwość zrealizowania większej ilości zadań.

W mijającej kadencji na wszystkie realizowane zadania udało się pozyskać dla Gminy Janowo środki zewnętrzne w wysokości blisko 37 mln zł, przy czym przewidywane zadłużenie Gminy Janowo na koniec 2024 roku wyniesie zaledwie 4,69% w stosunku do planowanych dochodów, z zastrzeżeniem, że na 2024 rok nie będą zaciągnięte zobowiązania kredytowe. Stan finansów Gminy Janowo na koniec kadencji 2018-2024 jest bardzo stabilny.

Sukcesem Rady Gminy, Wójta i wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych gminy są zrealizowane inwestycje i projekty oraz kontrole, które pozytywnie oceniły realizację zadań. Sukcesem była również harmonijna współpraca i zgoda wszystkich podmiotów realizujących zadania gminy, które zaowocowały poprawą jakości życia mieszkańców Gminy Janowo.