Mieszkańcy wybrali swojego Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 czerwca 2024

Zakończyliśmy już wszystkie spotkania wyborcze i mieszkańcy poszczególnych sołectw wybrali swojego Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Frekwencja w każdym z sołectw była wysoka, a w niektórych sołectwach wręcz niespodziewana.

Na 15 sołectw w Naszej Gminie w 7 sołectwach mieszkańcy powierzyli funkcję sołtysa dotychczasowemu sołtysowi a w 8 sołectwach nastąpiła zmiana na tym stanowisku. Funkcję sołtysa w kadencji 2024-2029 pełnić będzie 12 Pań i 3 Panów.

W tym miejscu chciałbym, w imieniu swoim jak i całej społeczności samorządowej, serdecznie podziękować i wyrazić ogromne uznanie ustępującym Sołtysom za lata ciężkiej pracy i niezaprzeczalnie znaczące zaangażowanie w działalność na rzecz sołectw i wszystkich mieszkańców Naszej Gminy. DZIĘKUJĘ Pani Annie Bojarskiej Sołtys Sołectwa Komorowo, Pani Danucie Smolińskiej Sołtys Sołectwa Szemplino Czarne, Panu Stanisławowi Bochyńskiemu Sołtysowi Sołectwa Ryki-Borkowo, Panu Mirosławowi Kłodowskiemu Sołtysowi Sołectwa Wichrowiec, Panu Jarosławowi Sobania Sołtysowi Sołectwa Szczepkowo-Giewarty, Panu Robertowi Ługacz Sołtysowi Sołectwa Muszaki.

Szczególne podziękowania i wyrazy uznania kieruję do Pani Elżbiety Ciesielskiej, która funkcję Sołtysa Sołectwa Janowo pełniła przez blisko 29 lat. Wkład pracy i zaangażowanie jakie Pani Elżbieta wkładała w wypełnianie obowiązków sołtysa jest nie do ocenienia. Dziękujemy Pani Elżbieto za wszystko dobre co zrobiłaś dla mieszkańców sołectwa Janowo, za zawsze owocną współpracę i chęć niesienia pomocy, życząc tym samym abyś cieszyła się dobrym zdrowiem i nigdy nie gasnącym optymizmem.

GRATULUJĘ nowo wybranym Sołtysom i członkom Rad Sołeckich wyboru na tę jakże ważną i zobowiązującą funkcję. Życzę wielu dobrych pomysłów, niegasnącego zapału i wspólnego zrozumienia, które przełoży się na dobrą i owocną współpracę ku zadowoleniu naszych mieszkańców.