Góry Dębowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 października 2015

Dnia 16.06.2008 r. nastąpiło otwarcie ścieżki rowerowej „Góry Dębowe” znajdującej się na granicy województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego (powiat Przasnyski) w zlewni rzeki Orzyc - pomiędzy miejscowościami Chorzele, Janowo i Grudusk. Ścieżka ta powstała w Nadleśnictwie Przasnysz przy współpracy Starostwa Powiatowego w Przasnyszu oraz członków Stowarzyszenia „Nasze Bezpieczeństwo” i Związku Polskich Spadochroniarzy reprezentowanym na tym terenie przez Pana Sławomira Mikulaka.

Trasa rozpoczyna się i kończy na parkingu leśnym przy szosie prowadzącej z Przasnysza do Janowa (na odcinku 1,5 km, między miejscowościami Stara Wieś i Jerzynny Kierz).

Na parkingu leśnym znadują się zadaszone stoły piknikowe, kamienne palenisko oraz drewniana toaleta. Na szlaku rowerowym wytyczono i oznakowano dwie trasy (zielona ok 6,1 km, niebieska ok 9,6 km), na których nie brakuje atrakcji turystycznych m.in.: najwyższe wzniesienie północnego Mazowsza "Góra Dębowa" (której wysokość dochodzi do 236,4 m n.p.m.), taras widokowy na wysokości 160 m n.p.m., z rozległą panoramą okolicznych terenów (bardzo atrakcyjny przyrodniczo, szczególnie dla pasjonatów ornitologii). Następnie malownicza, kręta leśna dróżka prowadzi do kamienia z tablicą upamiętniającą posadzenie w tym miejscu Świerka Istebniańskiego (wychodowanego z nasion poświęconych przez Papieża Benedykta XVI). Na kolejnych etapach trasy możemy podziwiać leśną kapliczkę Św. Franciszka (patrona leśników i ekologów, wykonaną przez Pana Sławomira Mikulaka) oraz mapy przebiegu szlaków i tablice informacyjne o tematyce przyrodniczej związanej z okoliczną florą i fauną, a zmęczeni turyści mogą odpocząć i zregenerować siły na postojach wyposażonych w ławy i stoły piknikowe. Ścieżka "Góry Dębowe" posiada również duże walory sportowe. Dzięki zróżnicowaniu terenu oraz dużej ilości łagodnych podjazdów i stromych zjazdów, zarówno miłośnicy cross-country, jak również turystyki rowerowej, znajdą tam dla siebie ciekawe etapy do pokonania.

Wykonał: D. Górniak, S. Mikulak

Dlaczego wybrano ten rejon?

Dębowe Góry to bardzo atrakcyjny rejon turystyczny i jednocześnie prawie zupełnie nieznany. Polodowcowe wzgórza o deniwelacji przekraczającej 100 m pokryte są wielkim kompleksem leśnym o urozmaiconym drzewostanie. Jest to jedna z największych na Mazowszu ostoi dzikiej przyrody - zarówno flory jak i fauny. Znaczna odległość od większych miast (Warszawa leży w odległości około 150 km) i od modnych ale zatłoczonych rejonów turystycznych (najbliższy z nich położony na północ od Nidzicy jest odległy o około 35 km), sprawia, że panuje tu spokój i cisza, co pozwala na bezpośredni kontakt z dziką przyrodą. Jest to rejon szczególnie predysponowany do długich konnych wycieczek po dzikich bezdrożach.

Źródło: www.testbed.ptip.org.pl/oakhills/obszar.html