Wypalanie traw surowo zabronione!

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 października 2015

Wypalanie traw to jeden z przykładów brutalnego niszczenia zieleni oraz organizmów w niej żyjących. Działanie to nie tylko nie poprawia jakości gleby ale przeciwnie - obniża ono wartość plonów, niszczy warstwę próchnicy i powoduje erozję gleb.

Informacja!

O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa Twojego i Twoich najbliższych poinformuj o tym jedną ze służb:
Pogotowie 999, Straż Pożarną 998, Policję 997 lub zadzwoń pod numer telefonu alarmowego 112 albo Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. (+48 89) 626 41 05, po godz. 15:30 tel. 519 053 434

Należy pamiętać, że:

 • W płomieniach ognia ginie niezliczona ilość zwierząt od drobnych bezkręgowców (dżdżownice, pająki, wije, owady) po wiele gatunków kręgowców (żaby, ropuchy, jaszczurki, krety, jeże, zające), a także liczne gatunki ptaków i ich miejsca lęgowe.
 • Największym zagrożeniem związanym z wypalaniem traw jest niebezpieczeństwo wywołania pożaru, który nierzadko rozprzestrzenia się na pobliskie lasy i zabudowania powodując nieodwracalne straty.
 • W ekosystemach leśnych pożary niszczą kryjówki zwierząt oraz bazę pokarmową dla wielu organizmów.
 • Niejednokrotnie w pożarach ludzie tracą dobytek albo życie.
 • Niekontrolowany pożar wymaga interwencji Państwowej Straży Pożarnej, a to nie mały koszt pokrywany z pieniędzy publicznych.
 • Z dymem powstającym podczas pożaru do atmosfery przedostają się duże ilości dwutlenku węgla oraz substancji kancerogennych, powodując zanieczyszczenie powietrza i wzmagając efekt cieplarniany.
 • Dym ogranicza również widoczność na drogach, co może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pamiętaj !!! Art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

 • Osoby łamiące ten przepis mogą podlegać karze aresztu albo grzywny na podstawie art. 131 ust. 12 ww. ustawy.
 • Rolnicy przyłapani na wypalaniu traw mogą stracić unijne dopłaty, ponieważ warunkiem ich otrzymania jest utrzymywanie dobrej kultury rolnej upraw.