Spółdzielnia Socjalna „Razem”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 grudnia 2015

Spółdzielnia Socjalna „Razem”

ul. Przasnyska 14

13-113 Janowo

tel. (+48 89) 626 40 16

e-mail: sekretariat@janowo.pl

Zarząd Spółdzielni:

Prezes -

Z-ca Prezesa -

Skarbnik -

Sekretarz -

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca -

Członek -

Członek -

We wrześniu została zarejestrowana spółdzielnia socjalna osób prawnych „Razem” z siedzibą w Janowie. Jest to efekt inicjatywy podjętej przez gminę Janowo oraz OSP Janowo, które uznały, że można i należy wykorzystać w tej formie organizacyjnej szansę stworzoną przez fundusze UE w celu zaspokojenia części potrzeb inwestycyjnych gminy w połączeniu z możliwością zatrudnienia co najmniej 5 osób zamieszkałych na jej terenie. Obecnie spółdzielnia jest w fazie zakupu sprzętu niezbędnego do działalności gospodarczej na rzecz gminy i jej mieszkańców. Zakup traktora z osprzętem, wozu asenizacyjnego oraz przyczepy umożliwi rozpoczęcie świadczenia usług w zakresie wywozu szamba, odśnieżania dróg gminnych, transportu itp. Istotną dziedziną aktywności spółdzielni będą także usługi opiekuńcze na rzecz potrzebujących, świadczone przy współpracy i wsparciu GOPS. W najbliższym czasie pełna oferta spółdzielni będzie dostępna na tablicach ogłoszeniowych we wszystkich sołectwach oraz na stronie internetowej gminy Janowo. Powstanie spółdzielni traktujemy jako jeden ze sposobów aktywizacji gospodarczej naszej gminy i prosimy mieszkańców o zgłaszanie potrzeb i pomysłów na ich zaspokojenie z jednoczesną deklaracją, że skutecznie będziemy szukali źródeł ich sfinansowania.