Konkurs "Pamiatka regionu Warmii i Mazur"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lutego 2016

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie ,,Pamiątka regionu Warmii i Mazur". Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu a także jego dziedzictwa kulturowego.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:

I Nagroda - 5.000 zł

II Nagroda - 3.000 zł

III Nagroda - 2.000 zł

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2016 r. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.wamia mazury.pl w zakładce Turystyka i Promocja.

Autor: Dawid Adamowicz