Konkurs „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 maja 2016

Dnia 26 kwietnia 2016 roku Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację 24 projektów w sołectwach zakwalifikowanych do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”. Rozdysponowano całą pulę, tj. 292.560 zł.

Jak już niejednokrotnie pisaliśmy, w Programie tym uczestniczy 80 sołectw z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w tym nasze sołectwo - Jagarzewo. W tym roku mieszkańcy wspólnie zdecydowali, że w Jagarzewie przydałaby się siłownia zewnętrzna i kącik do koszykówki. Zespół opracowujący projekt, w składzie Dorota Paczyńska – koordynator projektu, Anna Krystkiewicz – lider Grupy Odnowy Wsi, Renta Gołębiewska – członek GOW i Marcin Pszczółkowski – mieszkaniec Jagarzewa, przygotowali projekt tego przedsięwzięcia inwestycyjnego i wniosek o dofinansowanie. I udało się! Na 56 złożonych wniosków 24 otrzymały dofinansowanie, w tym Jagarzewo, które uplasowało się na 14 pozycji listy rankingowej. Dnia 9 maja 2016 roku Waldemar Szymański Wójt Gminy Janowo i Joanna Rakoczy Skarbnik Gminy Janowo podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok, w kwocie 15.000 zł na realizację projektu.

Projekt nosi tytuł „Rehabilitacja na świeżym powietrzu poprzez siłownię i kącik do koszykówki na placu w Jagarzewie”. Całość projektu stanowi kwotę 25.000 zł, z czego 15.000 zł to dotacja województwa, 7.900 zł sołectwo zabezpieczyło w ramach środków z funduszu sołeckiego a brakujące 2.100 zł radni wygospodarowali z budżetu gminy. W ramach projektu na placu w Jagarzewie, gdzie z tych samych środków województwa powstała już kamienna grillo-wędzarnia, powstanie siłownia zewnętrzna składająca się z czterech podwójnych urządzeń do ćwiczeń oraz zagospodarowane zostanie miejsce do gry w koszykówkę. Prawdopodobnie już w czerwcu rozpoczęte zostaną prace na placu, tak aby jak najszybciej oddać inwestycję do użytku mieszkańców i przyjezdnych.

Mieszkańcy Jagarzewa, słynący z otwartości i gościnności, serdecznie zapraszają wszystkich do odwiedzania tej malowniczej miejscowości i korzystania z wszystkich atrakcji jakie są tam dostępne.

Autor: Dorota Paczyńska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie