Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY JANOWO

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 878) informuję, że od dnia 26 maja 2020 r. Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Janowie zostają ponownie otwarte dla Petentów.

Jednocześnie przypominam, że w dalszym ciągu obowiązuje reżim sanitarny, w związku z czym proszę o zachowanie poniższych zasad bezpieczeństwa:
- przestrzegaj obowiązku zakrywania ust i nosa, np. maseczką,
- po wejściu do budynku bezwzględnie zdezynfekuj ręce płynem, który znajduje się w wyznaczonym do tego miejscu,
- zachowaj odstęp co najmniej 2m między pracownikami i innymi petentami,
- w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu może przebywać tylko jeden petent na jedno stanowisko pracy,
- jeśli możesz ogranicz swoje wizyty w urzędzie do niezbędnego minimum,
- jeśli możesz załatwiaj sprawy korzystając z usług elektronicznych, e-mail lub telefonicznie,
- jeśli masz katar, gorączkę, kaszel, jesteś przeziębiony/a odłóż wizytę na później.
Nie narażaj siebie i innych.

W trosce o bezpieczeństwo proszę o wyrozumiałość i stosowanie się do powyższych zaleceń.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY JANOWO

Szanowni Państwo. Wszyscy przybyli z zagranicy mieszkańcy mają obowiązek PILNEGO skontaktowania się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemilogiczną w Nidzicy. Tel. 606 718 676.

Informacja dla pacjentów przychodni w Janowie i Muszakach.

W związku z zagrożeniem epidemią koronowirusa zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów: rejestracja pacjentów tylko telefoniczna – 89 626 40 17.

- pacjentom udzielane będą teleporady w godzinach pracy przychodni,

- w sytuacji , kiedy jest to niezbędne pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza i wtedy możliwe będzie wejście do przychodni,

- nie należy zgłaszać się po recepty – prośbę o przepisanie leków do kontynuacji leczenia należy zgłosić telefonicznie,

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, Polskie Towarzystwo Psychologiczne uruchomiło pomoc psychologiczną, którą można uzyskać pod nr tel.: 730 822 320.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY JANOWO

Informuje, że osoby które wracają na terytorium RP mają obowiązek odbywać kwarantannę domową. Aby otrzymać pomoc (jeśli sytuacja tego wymaga), powinny skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowie lub Urzędem Gminy w Janowie. W celu uzyskania pomocy żywnościowej proszę o kontakt telefoniczny z GOPS w Janowie;

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 tel. 89 626 40 91 lub 89 541 25 75

od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 19.00 tel. 729 490 795

od soboty do niedzieli w godz. 10.00 - 16.00 tel. 729 490 795

W celu uzyskania informacji dotyczącej kwarantanny domowej proszę o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Janowie;

od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 19.00 tel. 519 053 434

od soboty do niedzieli w godz. 10.00 - 16.00  tel. 519 053 434

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY JANOWO

W związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa o nazwie COVID-19, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem informuję, iż do odwołania zawieszona zostaje stacjonarna działalność Punktu Konsultacyjnego Przychodni Terapii Uzależnień i Punktu Konsultacji Psychologicznej działających na terenie Gminy Janowo.

Wprowadzamy konsultacje telefoniczne, które będą prowadzone zgodnie z obowiązującym do tej pory harmonogramem:

Psycholog – w piątki: 20 marca, 3 i 17 kwietnia, 8 i 15 maja, 12 i 19 czerwca w godzinach od 10:30 do 12:30, pod nr. tel. 514-832-936.

Terapeuta Uzależnień – we wtorki: 7 i 21 kwietnia, 5 i 19 maja, 2 i 16 czerwca w godzinach od 8:00 do 10:00, pod nr. tel. 605-481-133.

 

 

Artykuły

Oferta inwestycyjna

Wójt Gminy Janowo informuje, że na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Janowo, tablicach ogłoszeń sołectw i Urzędu Gminy zostały wywieszone wykazy: ogłoszeń o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży. W ofercie piękne działki budowlane i rekreacyjne oraz tanie lokale użytkowe do adaptacji na mieszkania. Szczegółowe informacje – tel. 89 650 40 02 lub na parterze budynku Urzędu Gminy pok. Nr 6.

23 grudnia 2019


Czytaj więcej o: Oferta inwestycyjna

Dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych

Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ukazały się szczegóły programu „Mój prąd”.

5 września 2019


Czytaj więcej o: Dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych

Ochrona przed ekspozycją na niejonizujące pole elektromagnetyczne

Telefony komórkowe, routery Wi Fi, stacje bazowe telefonii komórkowej nie są obojętne dla zdrowia. Świadczy o tym chociażby raport Bioinitiative, którego autorzy dokonali przeglądu ok. 3800 tysięcy badań i doszli do wniosku, że urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne mają negatywny wpływ na żywe organizmy (bioinitiative.org).

2 września 2019


Czytaj więcej o: Ochrona przed ekspozycją na niejonizujące pole elektromagnetyczne

Informacja dla podatników podatku od nieruchomości

W związku z powszechnością i prawidłowością opodatkowania zgodnie z przepisami prawa podatkowego, proszę o dokonanie analizy złożonych do opodatkowania składników nieruchomości ze stanem faktycznym:

10 maja 2019


Czytaj więcej o: Informacja dla podatników podatku od nieruchomości

Zbierajmy zużyte baterie

Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz powodują, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Zbierajmy zużyte baterie!

24 lutego 2013

Dawid Adamowicz


Czytaj więcej o: Zbierajmy zużyte baterie