Gmina Janowo

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowo 2016

21 listopada 2016

W dniu 25 października 2016 r. podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowo”.

Całkowity koszt zadania wyniósł nas 8772,65 brutto, zaś otrzymane dofinansowanie to 7 456,75 zł.

W ramach programu usunięto 17,970 Mg azbestu z 8 nieruchomości.

Wszystkie objęte były transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

www.wfosigw.olsztyn.pl

 

 

Autor: Joanna Idźkowska