Gmina Janowo

Inwestycje w OZE w Gminie Janowo

14 lutego 2018

Inwestycja polega ma montażu 6 elektrowni PV w Gminie Janowo:

  1. Urząd Gminy Janowo (dach), ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo, dz. Nr 173 obręb Janowo (56 paneli polimorficznych o mocy 265 W, konstrukcja balastowa na dach płaski, moc instalacji 14,84 kWp).
  2. Oczyszczalnia ścieków, ul. Działowa 29, 13-113 Janowo, dz. Nr 360/6 obręb Janowo (92 panele polimorficzne o mocy 265 W, gruntowa, moc instalacji 24,38 kWp).
  3. Hydrofornia, Komorowo 12D, 13-113 Janowo, dz. Nr 1187, 1188 i 1189 obręb Janowo (144 panele polimorficzne o mocy 265 W, gruntowa, moc instalacji 38,16 kWp).
  4. Hydrofornia, Muszaki 10B, 13-113 Janowo, dz. Nr 216/2 oraz część działki 216/1 obręb Muszaki (44 panele polimorficzne o mocy 265 W, gruntowa, moc instalacji 11,66 kWp).
  5. Hydrofornia, Zawady 10A, 13-113 Janowo, dz. Nr 26/2 obręb Zawady (72 panele polimorficzne o mocy 265 W, gruntowa, moc instalacji 19,08 kWp).
  6. Hydrofornia, Szemplino Wielkie 11A, 13-113 Janowo, dz. Nr 91/2 i 91/4 obręb Szemplino Wielkie (92 panele polimorficzne o mocy 265 W, gruntowa, moc instalacji 24,38 kWp).

Celem głównym projektu jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Wnioskodawcy poprzez realizację inwestycji polegającej na budowie 6 elektrowni fotowoltaicznych na terenie Gminy Janowo.

Cele szczegółowe projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 957 530,40 zł.

Wydatki kwalifikowalne wynoszą 778 480,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 661 708,00 zł.

Projekt objęty jest pomocą de minimis.

 

 

Autor: Monika Robaczewska