Gmina Janowo

Ochrona przed ekspozycją na niejonizujące pole elektromagnetyczne

2 września 2019

Telefony komórkowe, routery Wi Fi, stacje bazowe telefonii komórkowej nie są obojętne dla zdrowia. Świadczy o tym chociażby raport Bioinitiative, którego autorzy dokonali przeglądu ok. 3800 tysięcy badań i doszli do wniosku, że urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne mają negatywny wpływ na żywe organizmy (bioinitiative.org).

Świadczy o tym też apel ponad 230 naukowców, którzy opublikowali badania w tej dziedzinie w czasopismach naukowych.

Zachęcamy do zapoznania się apelem naukowców oraz deklaracją z Nikozji dotyczącą pól elektromagnetycznych / częstotliwości radiowych.

Pliki do pobrania