Gmina Janowo

Egzaminy ósmoklasisty

19 sierpnia 2020

Poznaliśmy już wyniki egzaminu ósmoklasisty. Najlepiej w powiecie wypadli uczniowie naszych szkół osiągając średni wynik na poziomie 59,6%, przy czym średni wynik dla województwa wyniósł 54,89%.

Jest to niezwykle ważny egzamin, gdyż jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i warunkuje ukończenie szkoły podstawowej.

Jestem bardzo dumny z tych wyników. Wiem, że kryje się za tym wielka praca i nauczycieli, i uczniów. Tym większa, że od połowy marca odbywało się nauczanie zdalne. Dobrze się stało, że przed egzaminem była możliwość konsultacji z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Uczniowie bardzo chętnie na nie przychodzili. Gratuluję zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Dziękuję również za ogrom pracy, jaką włożyli w przygotowania do egzaminu. Podziękowania kieruję również w stronę rodziców za ich wsparcie w przygotowanie pociech do egzaminu oraz ich dowóz do szkół.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Janowo
/-/Grzegorz Napiwodzki

Wyniki egzaminu w poszczególnych szkołach:

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie
Język polski - 63,4%
Matematyka - 44,6%
Język angielski - 56,5%
Język rosyjski - 93%

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Muszakach
Język polski - 57%
Matematyka - 42%
Język angielski - 31%
Język niemiecki - 52%