Gmina Janowo

Organizacja transportu na szczepienia COVID-19

13 stycznia 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie informuje o możliwości zorganizowania transportu przez Gminę Janowo do punktu szczepień (przeciwko COVID-19)

Transport taki powinien być przeznaczony dla osób:

W związku z powyższym osoby, które z racji niepełnosprawności bądź osoby samotne - seniorzy które nie mają możliwości uzyskania pomocy w dotarciu do punktu szczepień, mogą skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowie – tel. (89) 626-40-91 (godz. 8.00 – 15.00) w celu zgłoszenia potrzeby dojazdu na szczepienie. Po telefonicznym zgłoszeniu na wskazany numer telefonu zostanie zorganizowany przez Gminę Janowo transport z miejsca zamieszkania do punktu szczepień.