Gmina Janowo

Pożar - zasady zachowania w przypadku wystąpienia

28 października 2015

Pożar jest niekontrolowanym procesem spalania występującym w miejscach do tego nie przeznaczonych, który w zależności od rozwoju może spowodować powszechne zagrożenie dla życia.

Najczęstszą przyczyną pożarów są: zwarcia instalacji elektrycznych, wyładowania atmosferyczne, działania człowieka.

Informacja!

O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa Twojego i Twoich najbliższych poinformuj o tym jedną ze służb:
Pogotowie 999, Straż Pożarną 998, Policję 997 lub zadzwoń pod numer telefonu alarmowego 112 albo Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. (+48 89) 626 41 05, po godz. 15:30 tel. 519 053 434

Przed wystąpieniem pożaru

W miarę możliwości:

Ponadto:

Podczas gaszenia pożaru używaj wody lub gaśnic do gaszenia małych ognisk pożaru: