Gmina Janowo

Wykaz nieruchomości

GT.6840.22.2021 | Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Działka Nr 46/4, Więckowo

GT.6840.21.2021 | Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Działka Nr 91, Muszaki

GT.6840.20.2021 | Nieruchomość gruntowa zabudowana. Działka Nr 67/6, Róg