Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2021

Przejdź do - Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2021

UWAGA - zmiany w konkursie „PPGR”!!!

W związku ze zmianą wytycznych w zakresie programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Janowo, uprzejmie informujemy o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień w złożonych przez Państwa oświadczeniach.
Z uwagi na nowe wymagania postawione przez podmiot zarządzający projektem konieczne jest doprecyzowanie niezbędnych informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno-merytorycznej złożonych dokumentów. W związku z powyższym należy udokumentować pracę w PPGR przodka ucznia, którego dotyczy złożone oświadczenie, jednym z następujących dokumentów:
- zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR,
- świadectwo pracy z PPGR,
- legitymacje służbowe,
- dokumenty pochodzące z ZUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych byłych pracowników PPGR,
-dokumenty pochodzące z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa KOWR i inne.
W przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów istnieje możliwość wystąpienia przez Gminę Janowo do odpowiednich instytucji, w celu potwierdzenia pracy w PPGR przez osobę wskazaną w złożonym oświadczeniu. W takim przypadku należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, imię ojca, pesel, jeśli są znane lata pracy oraz w przypadku kobiet nazwisko panieńskie, osoby wymienionej we wniosku.
Gmina nie gwarantuje, że inne organy przekażą nam wymagane dane w wyznaczonym terminie, a co za tym idzie należy liczyć się z odrzuceniem wniosku przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Z uwagi na powyższe prosimy o dołożenie starań i odnalezienie wymaganych dokumentów we własnym zakresie.
Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Janowo, do dnia 10 grudnia 2021 r., natomiast wyżej wymienione dane osobowe (w przypadku występowania o potwierdzenie zatrudnienia przez Gminę) należy podać do dnia 2 grudnia 2021 r.
Jednocześnie informujemy, że niezłożenie stosownych dokumentów będzie skutkować pozostawieniem złożonego oświadczenia bez rozpatrzenia.

26 listopada 2021


UWAGA - zmiany w konkursie „PPGR”!!!

Janowo, dnia 26.11.2021 r.

 

UWAGA - zmiany w konkursie „PPGR”!!!

 

26 listopada 2021


Czytaj więcej o: UWAGA - zmiany w konkursie „PPGR”!!!

XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Przejdź do - XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W dniu 19 listopada 2021 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP . W Zjeździe uczestniczyli delegaci z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Janowo oraz zaproszeni goście.

23 listopada 2021


Czytaj więcej o: XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Historia w kamieniach zaklęta

Przejdź do - Historia w kamieniach zaklęta

„Równać szanse” to programu, którego celem jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Pozwala też młodzieży z małej miejscowości samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

19 listopada 2021


Czytaj więcej o: Historia w kamieniach zaklęta

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Przejdź do - Obchody Narodowego Święta Niepodległości

W związku z panującą w kraju sytuacją związaną z pandemią koronawirusa COVID-19 i obostrzeniami z tym związanymi, tegoroczne Gminne Uroczystości Odzyskania przez Polskę Niepodległości nie mogły się odbyć w dotychczasowej uroczystej formie.

10 listopada 2021


Czytaj więcej o: Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Promesa na cyfryzację gminy

Przejdź do - Promesa na cyfryzację gminy

W dniu wczorajszym w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się spotkanie Ministra Adama Andruszkiewicza, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z samorządowcami z regionu. W spotkaniu uczestniczył również wojewoda Artur Chojecki oraz parlamentarzyści: Iwona Arent, Jerzy Małecki i Robert Gontarz.

9 listopada 2021


Czytaj więcej o: Promesa na cyfryzację gminy

Wnioski o wydanie dowodu osobistego

Uprzejmie informuje, że w dniu 5 listopada 2021 r. zostanie skrócony czas przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego i pozostałych zdarzeń z obszaru dowodów osobistych dla obywateli do godz. 11.00.

29 października 2021


Czytaj więcej o: Wnioski o wydanie dowodu osobistego

Chcesz zostać dostawcą owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkół?

Program dla szkół to program realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, skierowany do dzieci klas l-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I-II ogólnokształcących szkół baletowych.

25 października 2021


Czytaj więcej o: Chcesz zostać dostawcą owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkół?

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Od 4 października ruszył nabór wniosków w programie walki z wykluczeniem cyfrowym dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Projekt, którego budżet wynosi 80 mln zł, będzie sfinansowany ze środków unijnych.

14 października 2021

Wójt Gminy Janowo


Czytaj więcej o: Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym