Gmina Janowo

Szkoła Podstawowa w Janowie

Szkoła Podstawowa w Janowie

ul. Chorzelska 21

13-113 Janowo

tel. 89 626 40 10

e-mail: zespolszkolwjanowie@gmail.com

 

www: www.szkolajanowo.pl

 

NIP: 984-01-45-001

REGON: 511414097

 

Dyrektor szkoły: mgr Grażyna Obrębska