Gmina Janowo

Strona główna


Artykuły

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Róg

Przejdź do - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Róg

Na mocy decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy dnia 15 listopada 2018 roku oddany został do użytku budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Róg.

12 grudnia 2018

Wójt Gminy Janowo


Czytaj więcej o: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Róg

Budowa chodnika w Komorowie

Przejdź do - Budowa chodnika w Komorowie

W miejscowości Komorowo trwa inwestycja polegająca na „Budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1576N Janowo - Róg w miejscowości Komorowo wraz ze zjazdami i poprawą odwodnienia korpusu drogowego na działkach nr 1161 i 1191 w obrębie Janowo, gm. Janowo”.

11 grudnia 2018

Wójt Gminy Janowo


Czytaj więcej o: Budowa chodnika w Komorowie

X gminne zawody sprawnościowe

Przejdź do - X gminne zawody sprawnościowe

Dnia 5 grudnia 2018 r. zostały zorganizowane w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Janowie X gminne zawody sprawnościowe. Udział w zawodach wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Janowo.

10 grudnia 2018

Wójt Gminy Janowo


Czytaj więcej o: X gminne zawody sprawnościowe

Zajęcia popołudniowe

Przejdź do - Zajęcia popołudniowe

W piątek 7.12.2018 roku po raz pierwszy odbyły się popołudniowe zajęcia sportowe w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Janowie.

10 grudnia 2018

Wójt Gminy Janowo


Czytaj więcej o: Zajęcia popołudniowe

Choinka w Janowie

Przejdź do - Choinka w Janowie

Jak co roku przed 6 grudnia tzn. przed „Mikołajkami”, ustawiliśmy choinkę na Rynku w Janowie. Mamy nadzieję, że dzięki temu Św. Mikołaj odwiedzi nas z prezentami.

6 grudnia 2018

Wójt Gminy Janowo


Czytaj więcej o: Choinka w Janowie

Zapraszamy na zajęcia dodatkowe

W każdy piątek, od dnia 7 grudnia 2018 r. o godz. 18:00 rozpoczynają się zajęcia dla młodzieży powyzej 15 roku życia w sali gimnastycznej Szkole Podstawowej w Janowie.

5 grudnia 2018

Wójt Gminy Janowo


Czytaj więcej o: Zapraszamy na zajęcia dodatkowe

Przekazanie sprzętu jednostkom OSP

Przejdź do - Przekazanie sprzętu jednostkom OSP

W dniu 26 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy Janowo odbyło się przekazanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Janowo wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego w ramach realizacji zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Janowo” realizowanego na podstawie Umowy nr DFS-II-7211-1762/18 z dnia 06.09.2018r. - współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

30 listopada 2018

Wójt Gminy Janowo


Czytaj więcej o: Przekazanie sprzętu jednostkom OSP

Rynek kiedyś i dziś

Przejdź do - Rynek kiedyś i dziś

Informacja nt. pojemników na odpady komunalne

Zgodnie z regulaminami utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, pojemniki na odpady komunalne, winny być wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu, posiadać standardowe wymiary oraz spełniać wymagania Polskich Norm lub posiadać deklarację zgodności, wystawioną przez producenta.

3 października 2017

Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna"


Czytaj więcej o: Informacja nt. pojemników na odpady komunalne

Zbierajmy zużyte baterie

Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz powodują, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Zbierajmy zużyte baterie!

24 lutego 2013

Dawid Adamowicz


Czytaj więcej o: Zbierajmy zużyte baterie