Gmina Janowo

Strona główna


Artykuły

Informacja dla organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy Janowo

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1580), Wójt Gminy Janowo udostępnia do zaopiniowania projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowo – na rok 2023”.

Zgodnie z art. 11a ust. 8 ww. ustawy opinię o projekcie programu można wydać w terminie 21 dni od dnia jego udostępnienia.

Jednocześnie, niewydanie opinii w tym terminie uznane zostanie za akceptację udostępnionego programu.

16 stycznia 2024


Czytaj więcej o: Informacja dla organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy Janowo

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023

Przejdź do - Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023

Celem projektu jest zatrudnienie pracownika młodocianego nieposiadającego kwalifikacji zawodowych. Jest to zatrudnienie celowe, które w świetle ustawy Prawo oświatowe pełni jedną z form realizacji obowiązku nauki, który trwa do ukończenia 18 roku życia. Według nomenklatury Kodeksu Pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

18 grudnia 2023


Czytaj więcej o: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023

Sieć światłowodowa w Gminie Janowo

Przejdź do - Sieć światłowodowa w Gminie Janowo

Miło nam poinformować, że w listopadzie 2022 roku podpisaliśmy list intencyjny z firmą Nexera Sp. z o.o. Cyfryzacja Gminy Janowo trwa. Sieć światłowodowa NEXERY jest doprowadzona do blisko 200 gospodarstw domowych w miejscowościach Muszaki oraz Więckowo.

6 grudnia 2022


Czytaj więcej o: Sieć światłowodowa w Gminie Janowo