Gmina Janowo

Strona główna


KOMUNIKAT WÓJTA GMINY JANOWO

W związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa o nazwie COVID-19, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem, informuję, iż:

od 16.03.2020 (poniedziałek) do odwołania

Urząd Gminy Janowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Janowie zostają zamknięte dla Petentów.

Sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Przy głównym wejściu do Urzędu Gminy zamontowana została skrzynka, do której można wrzucać korespondencję skierowaną do urzędu.

Sekretariat Urzędu Gminy: 89 626 40 26 lub mailowy: sekretariat@janowo.pl

Urząd Stanu Cywilnego: 89 626 41 06, 729 443 111

Ewidencja Ludności/Dowody Osobiste: 89 626 41 05

Gospodarka Terenowa: 89 670 69 06

Budownictwo: 89 626 40 16

Rolnictwo: 89 650 40 02

Podatki: 89 670 69 07

Woda, Ścieki/Windykacja: 89 626 41 08

GOPS w Janowie: 89 626 40 91, 89 541 25 75

GOK w Janowie: 89 626 40 97

Proszę, aby w miarę możliwości załatwiać sprawy urzędowe z wykorzystaniem dostępnych elektronicznych narzędzi, takich jak: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) lub E-usługi dla Gminy Janowo (link do formularza pisma ogólnego do Urzędu: https://euslugi.janowo.pl/euslugi-web/#/moduly).

Proszę o szczególną wyrozumiałość i stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia wydawanych w trosce o nasze życie i zdrowie.

ZOSTAŃCIE W DOMU, CHROŃMY SIEBIE I INNYCH !!!

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY JANOWO

Szanowni Państwo. Wszyscy przybyli z zagranicy mieszkańcy mają obowiązek PILNEGO skontaktowania się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemilogiczną w Nidzicy. Tel. 606 718 676.

Informacja dla pacjentów przychodni w Janowie i Muszakach.

W związku z zagrożeniem epidemią koronowirusa zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów: rejestracja pacjentów tylko telefoniczna – 89 626 40 17.

- pacjentom udzielane będą teleporady w godzinach pracy przychodni,

- w sytuacji , kiedy jest to niezbędne pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza i wtedy możliwe będzie wejście do przychodni,

- nie należy zgłaszać się po recepty – prośbę o przepisanie leków do kontynuacji leczenia należy zgłosić telefonicznie,

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, Polskie Towarzystwo Psychologiczne uruchomiło pomoc psychologiczną, którą można uzyskać pod nr tel.: 730 822 320.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY JANOWO

Informuje, że osoby które wracają na terytorium RP mają obowiązek odbywać kwarantannę domową. Aby otrzymać pomoc (jeśli sytuacja tego wymaga), powinny skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowie lub Urzędem Gminy w Janowie. W celu uzyskania pomocy żywnościowej proszę o kontakt telefoniczny z GOPS w Janowie;

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 tel. 89 626 40 91 lub 89 541 25 75

od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 19.00 tel. 729 490 795

od soboty do niedzieli w godz. 10.00 - 16.00 tel. 729 490 795

W celu uzyskania informacji dotyczącej kwarantanny domowej proszę o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Janowie;

od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 19.00 tel. 519 053 434

od soboty do niedzieli w godz. 10.00 - 16.00  tel. 519 053 434

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY JANOWO

W związku z epidemią koronawirusa (COVID-19), w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się choroby, zostaje wprowadzony, do odwołania zakaz handlu obwoźnego na terenie całej Gminy Janowo. Zakaz nie obejmuje handlu artykułami rolno-spożywczymi.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY JANOWO

W związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa o nazwie COVID-19, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem informuję, iż do odwołania zawieszona zostaje stacjonarna działalność Punktu Konsultacyjnego Przychodni Terapii Uzależnień i Punktu Konsultacji Psychologicznej działających na terenie Gminy Janowo.

Wprowadzamy konsultacje telefoniczne, które będą prowadzone zgodnie z obowiązującym do tej pory harmonogramem:

Psycholog – w piątki: 20 marca, 3 i 17 kwietnia, 8 i 15 maja, 12 i 19 czerwca w godzinach od 10:30 do 12:30, pod nr. tel. 514-832-936.

Terapeuta Uzależnień – we wtorki: 7 i 21 kwietnia, 5 i 19 maja, 2 i 16 czerwca w godzinach od 8:00 do 10:00, pod nr. tel. 605-481-133.

 

 

Artykuły

Odczyt wodomierzy

W związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa o nazwie COVID-19,  w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem, w trosce o zdrowie mieszkańców i bezpieczeństwo pracowników urzędu informuję, iż nie będzie odbywało się spisywanie stanu wodomierzy w terenie.

26 marca 2020


Czytaj więcej o: Odczyt wodomierzy

Telefoniczna pomoc psychologiczna

Polskie Towarzystwo Psychologiczne oddział w Olsztynie Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej informują o działaniu telefonicznej pomocy psychologicznej dla:

24 marca 2020


Czytaj więcej o: Telefoniczna pomoc psychologiczna

System TELEPORAD w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Potrzebujesz porady lekarza specjalisty, skorzystaj z możliwości telefonicznej lub mailowej kontaktu z nami.

18 marca 2020


Czytaj więcej o: System TELEPORAD w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Obchody Dnia Sołtysa

Przejdź do - Obchody Dnia Sołtysa

Dnia 11 marca 2020 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie odbyła się uroczystość z okazji obchodów Samorządowego Dnia Sołtysa.

13 marca 2020


Czytaj więcej o: Obchody Dnia Sołtysa

Ognisty Ratownik - Gorąca Krew

Przejdź do - Ognisty Ratownik - Gorąca Krew

3 marca 2020 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie odbyło się uroczyste podsumowanie 14 edycji turnieju „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” organizowanej na terenie naszego województwa.

4 marca 2020


Czytaj więcej o: Ognisty Ratownik - Gorąca Krew

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy

Trwa obecnie zwiększony okres zachorowań na przeziębienia, grypę, w związku z powyższym przekazujemy informacje jak zmniejszyć ryzyko zachorowania i uchronić się przed chorobami

2 marca 2020


Czytaj więcej o: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy

Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Janowie

Przejdź do - Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Janowie

Początek roku jest okresem zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP na terenie naszej gminy. Harmonogram zebrań został opracowany podczas posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, które odbyło się w sobotę 24 lutego br. w Urzędzie Gminy w Janowie.

26 lutego 2020


Czytaj więcej o: Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Janowie

Oferta inwestycyjna

Wójt Gminy Janowo informuje, że na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Janowo, tablicach ogłoszeń sołectw i Urzędu Gminy zostały wywieszone wykazy: ogłoszeń o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży. W ofercie piękne działki budowlane i rekreacyjne oraz tanie lokale użytkowe do adaptacji na mieszkania. Szczegółowe informacje – tel. 89 650 40 02 lub na parterze budynku Urzędu Gminy pok. Nr 6.

23 grudnia 2019


Czytaj więcej o: Oferta inwestycyjna

Dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych

Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ukazały się szczegóły programu „Mój prąd”.

5 września 2019


Czytaj więcej o: Dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych

Ochrona przed ekspozycją na niejonizujące pole elektromagnetyczne

Telefony komórkowe, routery Wi Fi, stacje bazowe telefonii komórkowej nie są obojętne dla zdrowia. Świadczy o tym chociażby raport Bioinitiative, którego autorzy dokonali przeglądu ok. 3800 tysięcy badań i doszli do wniosku, że urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne mają negatywny wpływ na żywe organizmy (bioinitiative.org).

2 września 2019


Czytaj więcej o: Ochrona przed ekspozycją na niejonizujące pole elektromagnetyczne