Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604

Przejdź do - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604

Informujęmy, że w związku z kontynuacją prac nad rozbudową drogi wojewódzkiej nr 604 , od 20.04.2021 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na odcinku Puchałowo-Ruskowo (ETAP I).

Prace będą prowadzony w taki sposób, aby umożliwić mieszkańcom dojazd do swoich posesji.

15 kwietnia 2021


Czytaj więcej o: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604

Światowy Dzień Zdrowia

7 kwietnia 2021 obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Jest obchodzony corocznie i każdego roku zwraca uwagę na konkretny temat zdrowotny, który dotyczy ludzi na całym świecie. W tym roku Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest pod hasłem Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata.

8 kwietnia 2021

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy


Czytaj więcej o: Światowy Dzień Zdrowia

Konkurs fotograficzny z okazji 600-lecia miasta Janowa

Jubileusz "600 lecie miasta Janowa" to okazja by pochylić się nad otaczającą nas rzeczywistością. Okazja by dostrzec to, co w naszym otoczeniu najciekawsze, charakterystyczne, wyjątkowe, to czego nie znajdziemy nigdzie indziej, tylko u nas, w Janowie. Uczestników konkursu chcemy zachęcić do odszukania i podzielenia się tymi skarbami jakie dała nam Ziemia Janowska. Fotografie powinny przedstawiać piękne, niepowtarzalne, ciekawe, najpiękniejsze miejsca, obiekty w Janowie i jego najbliższych okolicach, związane z jego historią, teraźniejszością, bogactwem natury (roślina, zwierzę, krajobraz).

8 kwietnia 2021


Czytaj więcej o: Konkurs fotograficzny z okazji 600-lecia miasta Janowa

Znów dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i zaprasza dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

5 marca 2021


Czytaj więcej o: Znów dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

Program "Wspieraj Seniora"

Od października 2020 r. do chwili obecnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie realizuje Program "Wspieraj seniora" dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego oraz ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota dofinansowania to: 28.956,88 zł, całkowita kwota inwestycji to: 28.958,60 zł.

1 marca 2021

GOPS Janowo


Czytaj więcej o: Program "Wspieraj Seniora"

Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19 na terenie Gminy Janowo

Gmina Janowo w okresie od 2.11.2020r. do 31.01.2021r. realizowała projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19 na terenie Gminy Janowo”, umowa nr RPWM.11.02.03-28-0037/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11.00. Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 ,,Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.’’ Poddziałanie RPWM.11.02.03 ,,Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym, projekty konkursowe.’’ Realizatorem tego projektu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie.

1 marca 2021

GOPS Janowo


Czytaj więcej o: Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19 na terenie Gminy Janowo

Czasowe ograniczenie obsługi bezpośredniej w US w Nidzicy

Informujemy, że ze względu na sytuację epidemiczną w dniach 22-26 lutego 2021 r. obsługa bezpośrednia w Urzędzie Skarbowym w Nidzicy zostanie ograniczona. Podatnicy będą obsługiwani w godzinach od 8:00 do 11:00

22 lutego 2021


Czytaj więcej o: Czasowe ograniczenie obsługi bezpośredniej w US w Nidzicy

Badanie dotyczące Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu opinii mieszkańców.

27 stycznia 2021


Czytaj więcej o: Badanie dotyczące Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury

Organizacja transportu na szczepienia COVID-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie informuje o możliwości zorganizowania transportu przez Gminę Janowo do punktu szczepień (przeciwko COVID-19)

13 stycznia 2021


Czytaj więcej o: Organizacja transportu na szczepienia COVID-19

Jesteś cudzoziemcem? Uzyskaj numer PESEL