Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Program usuwania azbestu na rok 2018

Wójt Gminy Janowo, aby pomóc mieszkańcom w utylizacji problematycznych odpadów zawierających azbest, planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

15 stycznia 2018

Joanna Idźkowska


Czytaj więcej o: Program usuwania azbestu na rok 2018

Informacja nt. pojemników na odpady komunalne

Zgodnie z regulaminami utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, pojemniki na odpady komunalne, winny być wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu, posiadać standardowe wymiary oraz spełniać wymagania Polskich Norm lub posiadać deklarację zgodności, wystawioną przez producenta.

3 października 2017

Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna"


Czytaj więcej o: Informacja nt. pojemników na odpady komunalne

Od doświadczenia do zatrudnienia - Twój plan kariery

Jesteś osobą bezrobotną powyżej 29 roku życia i potrzebujesz wsparcia na drodze do zatrudnienia. Projekt „Od doświadczenia do zatrudnienia - Twój plan kariery” pomoże Tobie obrać ster na kurs PRACA.

3 października 2017

Fundacja Rozwoju


Czytaj więcej o: Od doświadczenia do zatrudnienia - Twój plan kariery

Informacje nt. programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

W obecnym 2017 roku do Urzędu Gminy Janowo wpłyneło 11 wniosków o dofinansowanie osobom fizycznym, ze środków administrowanych przez Urząd Gminy w Janowie, pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie, prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych od mieszkańców naszej gminy.

20 września 2017

Joanna Idźkowska


Czytaj więcej o: Informacje nt. programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Bezpłatne kursy zawodowe - projekt EFS

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie "Kwalifikacje zawodowe szansą na rynku pracy" RPWM.02.03.02-28-0027/16.

20 września 2017

TEB Edukacja / Michalina Pawlak


Czytaj więcej o: Bezpłatne kursy zawodowe - projekt EFS

Nabór wniosków na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich informuje o naborze wniosków na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.

14 września 2017

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich / Michał Bartczak


Czytaj więcej o: Nabór wniosków na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowaniem

Przejdź do - Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowaniem

13 września w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy miało miejsce podpisanie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, na rozbudowę skrzydła szpitalnego, w którym powstanie m.in. oddział geriatryczny.

14 września 2017

Głos Nidzicki


Czytaj więcej o: Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowaniem