Start

Azbest używany był od dawna najczęściej do produkcji pokryć dachowych. Jego znakomite własności użytkowe sprawiły, że znalazł liczne zastosowanie w budownictwie. Stosunkowo późno stwierdzono jego szkodliwe oddziaływanie na nasze organizmy. Jednakże należy podkreślić, że istnieją sprawdzone metody bezpiecznego postępowania z azbestem i materiałami zawierającymi azbest, począwszy od ich eksploatacji, poprzez usuwanie, aż po transport i składowanie. Co więcej istnieją przepisy prawne wymuszające to bezpieczne postępowanie: Krajowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Azbest i materiały zawierające azbest oraz odpady powstające w wyniku usuwania tych materiałów to także poważny problem finansowy. Dlatego też Gmina Janowo chcąc pomóc swoim mieszkańcom w zakresie usuwania wyrobów azbestowych z nieruchomości stanowiących ich własność, planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na ich unieszkodliwienie.

W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem w 2015 roku wsparcia finansowego w zakresie unieszkodliwienia wyrobów azbestowych, proszeni są o zgłaszanie się osobiście do Urzędu Gminy Janowo pok. nr 19 lub telefonicznie pod nr tel.  89 6264016 lub 896264140 w terminie do 28.02.2015 r.

 • Maj
  21
  2015
  Dodał:Dawid Adamowicz

  Dni Rodziny w Gminie Janowo

  news_dni-rodziny-w-gminie-janowo[1].jpg
  Tegoroczne „Dni Rodziny” w Gminie Janowo obchodzone będą w dniach 24 maja – 7 czerwca pod hasłem: „Rodzina kluczem do szczęścia”. Zapraszamy do zapoznania się z programem imprez.
 • Marzec
  23
  2015
  Dodał:Dawid Adamowicz

  Dofinansowanie na modernizację oczyszczalni ścieków

  news_dofinansowanie-na-modernizacje-oczyszczalni-sciekow.jpg

  W dniu 13 marca br. Wójt Gminy Janowo Waldemar Szymański podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Brzezinem, na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Janowie.

 • Luty
  27
  2015
  Dodał:Joanna Nietupska

  Kampania „Zielona integracja, czyli nowy rynek w Janowie” ruszyła!!!

  news_kampania-zielona-integracja-czyli-nowy-rynek-w-janowie-ruszyla.jpg

  Informowaliśmy Państwa w Biuletynie Urzędu Gminy o pozyskaniu środków na zagospodarowanie rynku w Janowie. Teraz czas na realizację naszego zadania.

 • Listopad
  20
  2013
  Dodał:Dawid Adamowicz

  Usuwanie wyrobów zawierających azbest

  news_usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest.jpg

  Gmina Janowo w roku bieżącym zrealizowała zadanie p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowo". Środki finansowe na realizację zadań konkursowych pochodziły z dotacji WFOŚiGW w Olsztynie z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW

 • Luty
  24
  2013
  Dodał:Dawid Adamowicz

  Zbierajmy zużyte baterie

  news_zbietajmy-zuzyte-baterie.jpg

  Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz powodują, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Zbierajmy zużyte baterie!