Start

Informujemy, iż dnia 18 września Urząd Gminy Janowo będzie nieczynny w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę w dniu 15 sierpnia 2015 roku.

 • Wrzesień
  04
  2015
  Dodał:Grzegorz Idźkowski

  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janowie

  news_modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-janowie.jpg

  W związku z modernizacją oczyszczalni ścieków w Janowie został rozwiązany problem gospodarki osadami. Produkcja osadu czynnego podczas procesu oczyszczania jest nieunikniona, a jego nadmiar jest zjawiskiem wysoce problematycznym w dzisiejszych unormowaniach prawnych.

 • Wrzesień
  01
  2015
  Dodał:Dawid Adamowicz

  Brama Mazurskiej Krainy

  Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” serdecznie zaprasza na warsztaty dla mieszkańców Gminy Janowo, które odbędą się w dniu 9 września w godzinach od 10.00 do 13.00, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Przasnyska 51, 13-113 Janowo.

 • Sierpień
  25
  2015
  Dodał:

  Wnioski o oszacowanie szkód z powodu suszy

 • Marzec
  23
  2015
  Dodał:Dawid Adamowicz

  Dofinansowanie na modernizację oczyszczalni ścieków

  news_dofinansowanie-na-modernizacje-oczyszczalni-sciekow.jpg

  W dniu 13 marca br. Wójt Gminy Janowo Waldemar Szymański podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Brzezinem, na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Janowie.

 • Listopad
  20
  2013
  Dodał:Dawid Adamowicz

  Usuwanie wyrobów zawierających azbest

  news_usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest.jpg

  Gmina Janowo w roku bieżącym zrealizowała zadanie p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowo". Środki finansowe na realizację zadań konkursowych pochodziły z dotacji WFOŚiGW w Olsztynie z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW

 • Luty
  24
  2013
  Dodał:Dawid Adamowicz

  Zbierajmy zużyte baterie

  news_zbietajmy-zuzyte-baterie.jpg

  Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz powodują, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Zbierajmy zużyte baterie!