Start

 • Październik
  27
  2014
  Dodał:Dawid Adamowicz

  Informacja dla właścicieli nieruchomości

  news_informacja-dla-wlascicieli-nieruchomosci.jpg

  Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” informuje, iż do dnia 25 listopada 2014 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych, a wytwarzający odpady komunalne są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji o ilości deklarowanych odpadów i wysokości opłaty za ich odbiór i zagospodarowanie.

 • Listopad
  20
  2013
  Dodał:Dawid Adamowicz

  Usuwanie wyrobów zawierających azbest

  news_usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest.jpg

  Gmina Janowo w roku bieżącym zrealizowała zadanie p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowo". Środki finansowe na realizację zadań konkursowych pochodziły z dotacji WFOŚiGW w Olsztynie z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW

 • Luty
  24
  2013
  Dodał:Dawid Adamowicz

  Zbierajmy zużyte baterie

  news_zbietajmy-zuzyte-baterie.jpg

  Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz powodują, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Zbierajmy zużyte baterie!