Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Program XI Wystawy Hodowlanych Koni Zimnokrwistych

Przejdź do - Program XI Wystawy Hodowlanych Koni Zimnokrwistych

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na XI Wystawę Hodowlanych Koni Zimnokrwistych, która odbędzie się 2 lipca 2017 r. przy ul. Zembrzuskiej w Janowie.

22 czerwca 2017

Dawid Adamowicz


Czytaj więcej o: Program XI Wystawy Hodowlanych Koni Zimnokrwistych

Ogłoszenie w sprawie aktualizacji bazy azbestowej Gminy Janowo

Wykonując ustawowy obowiązek, Wójt Gminy Janowo przystępuje do aktualizacji bazy azbestowej. W związku z powyższym prosi się wszystkich właścicieli (zarządców lub użytkowników) nieruchomości do złożenia w tut. Urzędzie Gminy odpowiednich informacji.

21 czerwca 2017

Joanna Idźkowska


Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie aktualizacji bazy azbestowej Gminy Janowo

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Janowo informuje, że trwają konsultacje społeczne w sprawie kształtu i formy kart do głosowania, która ma zostać wykorzystana w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

14 czerwca 2017

Waldemar Szymański


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

E-kompetencje bez barier. Darmowe szkolenia i warsztaty dla mieszkańców

Projekt „E-kompetencje bez barier” ma na celu doprowadzenie do faktycznego „ucyfrowienia” życia mieszkańców 65 gmin objętych działaniami z województwa warmińsko-mazurskiego (56 gmin), województwa lubuskiego (4 gminy) i mazowieckiego (5 gmin).

3 marca 2017

WMZDZ


Czytaj więcej o: E-kompetencje bez barier. Darmowe szkolenia i warsztaty dla mieszkańców

Nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych "EWA plus"

Program "EWA plus" (E-nergia, W-oda, A-tmosfera) jest kontynuacją programu "PROSUMENT". Skierowany jest do osób fizycznych.

2 marca 2017

WFOŚiGW


Czytaj więcej o: Nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych "EWA plus"

Dofinansowanie kształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy informuje o możliwości uzyskania wsparcia dla niepełnosprawnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych pobierających naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub którzy mają przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi w ramach programu „Aktywny samorząd w 2017 roku” (Moduł II).

24 lutego 2017

Monika Robaczewska


Czytaj więcej o: Dofinansowanie kształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych

Reforma edukacji. Najważniejsze zmiany

Przygotowana reforma edukacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców miał dobrą szkołę i dobrą edukację.

23 stycznia 2017

MEN


Czytaj więcej o: Reforma edukacji. Najważniejsze zmiany