Dofinansowanie kształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lutego 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy informuje o możliwości uzyskania wsparcia dla niepełnosprawnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych pobierających naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub którzy mają przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi w ramach programu „Aktywny samorząd w 2017 roku” (Moduł II).

W 2017 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

  1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł (w określonych sytuacjach dodatek może być zwiększony),
  2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
  3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego.

Terminy składania wniosków:

- od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 30 marca 2017 r. – wnioski dotyczące roku akademickiego 2016/2017,

- od dnia 1 września 2017 r. do dnia 10 października 2017 r. – wnioski dotyczące roku akademickiego 2017/2018.

Więcej informacji o programie oraz warunkach, jakie należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie, dostępnych jest na stronie internetowej: www.pfron.org.pl/pl/studenci, a także pod numerem telefonu: 89 625 44 28.

Autor: Monika Robaczewska