Grypa ptaków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 grudnia 2020

W związku z wykryciem 38 ognisk i 2 przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terenie kraju w roku 2020 i wystąpieniem trzeciego ogniska grypy ptaków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w gminie Grodziczno, powiat nowomiejski w dniu 12 grudnia 2020 roku ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się wirusa HPAI w krajowej populacji drobiu i ptaków dzikich należy uznać za bardzo wysokie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu zasad bioasekuracji na fermach drobiu i w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie powiatu nidzickiego zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

W przypadku wystąpienia objawów klinicznych mogących wskazywać na zarażenie wirusem grypy ptaków tj. zwiększonej śmiertelności, apatii, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, duszności, sinicy, wybroczyn, biegunki, spadku nieśności, tzw. „lania jaj”(jaja pozbawione skorup), drgawek, skrętu szyi, czy też wygięcia szyi na grzbiet „ patrzenie w gwiazdy”, paraliżu nóg i skrzydeł, niezborności ruchów, hodowcy drobiu są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie lekarza weterynarii wolnej praktyki lub Inspekcję Weterynaryjną w Nidzicy.

Ponadto, Główny Lekarz Weterynarii polecił zintensyfikowanie monitoringu biernego u dzikich ptaków (blaszkodziobych, drapieżnych, krukowatych), które zimują w Polsce, a mogą stanowić potencjalny rezerwuar wirusa grypy ptaków.

Przypadki padnięć dzikich ptaków np. gęsi białoczelnych, gęga wy ch, zbożowych, łabędzi czarnych, niemych, krzyżówek, cyraneczek, mew, myszołowów, sokołów, świstunów, krukowatych należy zgłaszać Inspekcji Weterynaryjnej w Nidzicy.

W związku z powyższym proszę o podanie do publicznej wiadomości powyższych informacji w gminie Janowo, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.