Położenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gmina Janowo położona jest w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego na granicy z województwem mazowieckim, zajmuje obszar 19157ha, z tego 6170ha stanowią użytki rolne a 9 600ha lasy i grunty leśne. W 1954r. część terenów gminy zostało włączone do obecnego województwa z terenów północnego Mazowsza. Jest to gmina typowo rolnicza. Głównymi kierunkami produkcji są: chów bydła, trzody, drobiu oraz uprawa zbóż i ziemniaków. Działalnością rolniczą zajmuje się około 300 gospodarstw indywidualnych. Gminę tworzą 23 miejscowości zamieszkałe przez około 3100 osób.

Ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym i gospodarczym gminy jest Janowo, które przez cztery wieki było miastem. Janowo uzyskało prawa miejskie w 1421 r. z rąk Księcia mazowieckiego Janusza I, natomiast w 1869 r. prawa te utraciło.  Zespół urbanistyczny Janowa zaliczono do zabytków i wpisano do rejestru dóbr kultury województwa warmińsko – mazurskiego. Prócz tego, na terenie miejscowości gminnej warto obejrzeć zabytkowy kościół pod wezwaniem Św. Rocha z 1939r.. W pobliskiej miejscowości Jagarzewo znajduje się natomiast murowana kapliczka przydrożna z drugiej połowy XIX wieku. Do regionalnych pomników przyrody należy głaz „Kucak” - granit rapakiwi (obwód 8201cm, wys. 1,7m) położony na zachodnich obrzeżach Janowa.Przez teren gminy przepływa rzeka Orzyc w przeszłości będąca rzeką graniczną (między Mazowszem a Prusami Wschodnimi). Dolina rzeki jest strefą kontaktową dwóch odmiennych jednostek morfologicznych. Stąd zróżnicowany krajobraz tych terenów. Wielkie kompleksy leśne zapewniają dużo świeżego powietrza i obfitość runa leśnego.

Na północny-zachód od Janowa leży Jezioro Zawadzkie (powierzchnia 89ha) o wodach zaliczonych do l klasy czystości. Zlokalizowany jest nad nim Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy Mazur Turist dysponujący domkami letniskowymi, polem namiotowym i sprzętem do uprawiania spotrów wodnych.

W ostatnim okresie w gminie rozwinęło się budownictwo indywidualne. Głównymi pracodawcami na terenie gminy są: Urząd Gminy Janowo, Zespół Szkół w Janowie, Szkoła Podstawowa w Muszakach, oraz zakłady przetwórstwa drzewa oraz drobne rzemiosło. Od 2007 roku na terenie gminy prowadzi działalność jedyne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego naukowo-badawcze laboratorium genetyki molekularnej NUCLEAGENA. Oddział tej firmy został założony w budynku byłej szkoły w miejscowości Zembrzus-Mokry Grunt.  Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształących w Jagarzewie jest natomiast jedyną w powiecie szkołą o profilu rolniczym.
Obecnie Janowo posiada wszystkie niezbędne dla mieszkańców punkty usługowe takie jak: ośrodek zdrowia, apteka, fryzjer, biblioteka z kafejką internetową, poczta oraz wiele sklepów. Władze Samorządowe zadbały żeby mieszkańcom gminy żyło się lepiej budując dwa wodociągi, oczyszczalnię ścieków, wysypisko śmieci, kolektory ściekowe. Te działania wyraźnie podniosły walory środowiskowe gminy.