Dane statystyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zestawienie powierzchni sołectw na terenie Gminy Janowo

LP Nazwa Sołectwa Powierzchnia
1 Zawady

1 057,32 ha

2 Ryki - Borkowo

337,53 ha

3 Rembowo

178,28 ha

4 Janowo

2 025,63 ha

5 Komorowo

573,50 ha

6 Więckowo

1 292,92 ha

7 Zembrzus - Mokry Grunt

982,22 ha

8 Szemplino Wielkie

486,06 ha

9 Szemplino Czarne

299,80 ha

10 Wichrowiec

729,78 ha

11 Jagarzewo

2 511,53 ha

12 Szczepkowo - Giewarty

250,12 ha

13 Muszaki

1 754,28 ha

14 Róg

6 343,03 ha

15 Zachy

334,00 ha

  RAZEM

19 156,00 ha

 

Struktura użytkowania powierzchni na terenie Gminy Janowo

LP Rodzaj powierzchni Powierzchnia
1 Użytki rolne

6 066,00 ha (31,7%)

2 Lasy i grunty leśne

10 598,00 ha (55,3%)

3 Wody powierzchniowe

132,00 ha (0,7%)

4 Pozostałe grunty (zabudowane i zurbanizowane)

7,10 ha (0,1%)

5 Tereny inne

2 352,90 ha (12,2%)

  OGÓŁEM

19 156,00 ha (100%)