Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego

Przejdź do - 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego

Wieloletnią tradycją są już w naszej gminie uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, czyli tak zwane Złote Gody. Uroczyste, aczkolwiek organizowane w kameralnym gronie par małżeńskich, ich bliskich oraz urzędników państwowych Złote Gody, są najlepszą okazją do wyrażenia uznania za wieloletni staż małżeński, za założenie rodziny, wychowywanie dzieci i wnuków, za przekazywanie wartości jakimi są miłość, wytrwałość w związku i oddanie drugiemu człowiekowi.

18 kwietnia 2024


Czytaj więcej o: 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego

Bezpłatny przewóz pasażerski w dniu wyborów

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy aby ułatwić wyborcom udział w wyborach samorządowych Wójt Gminy Janowo uruchomi w dniu wyborów, tj. 7 kwietnia 2024 roku na terenie Gminy Janowo bezpłatny przewóz pasażerski - dwie linie autobusowe umożliwiające wyborcom dojazd do lokali wyborczych i powrót.

3 kwietnia 2024


Czytaj więcej o: Bezpłatny przewóz pasażerski w dniu wyborów

Pojawiające się wilki na terenie gminy

Przejdź do - Pojawiające się wilki na terenie gminy

W ostatnim czasie napływa się coraz więcej sygnałów o pojawieniu się wilków na terenie Gminy Janowo. Sygnały takie płyną również z sąsiednich gmin.

25 marca 2024


Czytaj więcej o: Pojawiające się wilki na terenie gminy

Samorządowe Forum Sołtysów

Przejdź do - Samorządowe Forum Sołtysów

W środę 20 marca około tysiąca gospodarzy sołectw spotkało się w olsztyńskiej hali Urania, aby wspólnie świętować niedawny Dzień Sołtysa.

25 marca 2024


Czytaj więcej o: Samorządowe Forum Sołtysów

Usuwanie wyrobów zwierających azbest z Gminy Janowo

Przejdź do - Usuwanie wyrobów zwierających azbest z Gminy Janowo

Informujemy, że Gmina Janowo dzięki umowie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zrealizowała  przedsięwzięcie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowo"

30 stycznia 2024


Czytaj więcej o: Usuwanie wyrobów zwierających azbest z Gminy Janowo

Informacja dla organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy Janowo

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1580), Wójt Gminy Janowo udostępnia do zaopiniowania projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowo – na rok 2023”.

Zgodnie z art. 11a ust. 8 ww. ustawy opinię o projekcie programu można wydać w terminie 21 dni od dnia jego udostępnienia.

Jednocześnie, niewydanie opinii w tym terminie uznane zostanie za akceptację udostępnionego programu.

16 stycznia 2024


Czytaj więcej o: Informacja dla organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy Janowo

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023

Przejdź do - Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023

Celem projektu jest zatrudnienie pracownika młodocianego nieposiadającego kwalifikacji zawodowych. Jest to zatrudnienie celowe, które w świetle ustawy Prawo oświatowe pełni jedną z form realizacji obowiązku nauki, który trwa do ukończenia 18 roku życia. Według nomenklatury Kodeksu Pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

18 grudnia 2023


Czytaj więcej o: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023

Sieć światłowodowa w Gminie Janowo

Przejdź do - Sieć światłowodowa w Gminie Janowo

Miło nam poinformować, że w listopadzie 2022 roku podpisaliśmy list intencyjny z firmą Nexera Sp. z o.o. Cyfryzacja Gminy Janowo trwa. Sieć światłowodowa NEXERY jest doprowadzona do blisko 200 gospodarstw domowych w miejscowościach Muszaki oraz Więckowo.

6 grudnia 2022


Czytaj więcej o: Sieć światłowodowa w Gminie Janowo