Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

XXIX Sportowy Turniej Miast i Gmin

Przejdź do - XXIX Sportowy Turniej Miast i Gmin

W dniach 23-29 września odbędzie się XXIX Sportowy Turniej Miast i Gmin. Jest to największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach XV Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

22 września 2023


Czytaj więcej o: XXIX Sportowy Turniej Miast i Gmin

Opracowanie projektu budżetu Gminy Janowo na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz Uchwały Nr XL/210/2010 Rady Gminy Janowo z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zawiadamiam mieszkańców gminy, rady sołeckie, radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów instytucji kultury, organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Janowo, że przystąpiono do opracowania projektu budżetu Gminy Janowo na 2024 rok.

12 września 2023


Czytaj więcej o: Opracowanie projektu budżetu Gminy Janowo na 2024 rok

Klastry Energii !


Zapraszamy przedsiębiorców z terenu Gminy Janowo do przystąpienia do Klastra energii. Celem Klastra jest dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego i poprawa bezpieczeństwa energetycznego, poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii oraz optymalizację wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych.

1 września 2023


Czytaj więcej o: Klastry Energii !

ZAMKNIĘCIE ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 604

Przejdź do - ZAMKNIĘCIE ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 604

 

KOMUNIKAT
w sprawie zamknięcia odcinka drogi wojewódzkiej nr 604

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie informuje o CAŁKOWITYM ZAMKNIĘCIU drogi wojewódzkiej nr 604 w miejscu Drogowego Odcinka Lotniskowego (DOL) pomiędzy Nidzicą i Wielbarkiem w okresie 18.09.2023 – 3.10.2023.

Dojazd do miejsca DOL będzie możliwy zarówno od strony Nidzicy, jak i od strony Wielbarka, natomiast przejazd przez obszar DOL nie będzie możliwy. Zamknięcie odcinka spowodowane jest przeprowadzeniem szkolenia lotniczego przez służby wojskowe. Zalecany jest objazd drogą wojewódzką nr 545 Nidzica – Jedwabno i drogą wojewódzką nr 508 Jedwabno – Wielbark.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

11 sierpnia 2023


Czytaj więcej o: ZAMKNIĘCIE ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 604

Susza rolnicza

Informuję, że w związku z pogłębiającą się suszą, wystąpiliśmy do Wojewody Warminsko – Mazurskiego z wnioskiem o uruchomienie komisji ds. szacowania strat w rolnictwie. Od 20 lipca została uruchomiona publiczna aplikacja „zgłoś suszę rolniczą” za pomocą której producent rolny może już składać wnioski o oszacowanie strat. Protokół oszacowania strat będzie generowany wyłącznie za pomocą tej aplikacji. Wniosek może być uzupełniany i zmieniany do czasu jego podpisania i wysłania. Podpisanie i wysłanie wniosku będzie możliwe po 20 września br.

27 lipca 2023


Czytaj więcej o: Susza rolnicza

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) będzie przyznawała świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję.

30 czerwca 2023


Czytaj więcej o: Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Sieć światłowodowa w Gminie Janowo

Przejdź do - Sieć światłowodowa w Gminie Janowo

Miło nam poinformować, że w listopadzie 2022 roku podpisaliśmy list intencyjny z firmą Nexera Sp. z o.o. Cyfryzacja Gminy Janowo trwa. Sieć światłowodowa NEXERY jest doprowadzona do blisko 200 gospodarstw domowych w miejscowościach Muszaki oraz Więckowo.

6 grudnia 2022


Czytaj więcej o: Sieć światłowodowa w Gminie Janowo

Informacja dotycząca zamrożenia cen energii dla podmiotów uprawnionych

Żeby skorzystać z zamrożonych cen prądu (zwiększenie limitu do 3000 kilowatogodzin), rolnicy muszą złożyć do swojej firmy energetycznej oświadczenie o zamrożeniu cen prądu. Termin na złożenie oświadczenia mija 30 czerwca 2023 roku. W przypadku nie dostarczenia dokumentów, podmiot uprawniony straci możliwość skorzystania z ulgi na prąd w 2023 roku.

29 listopada 2022


Czytaj więcej o: Informacja dotycząca zamrożenia cen energii dla podmiotów uprawnionych

Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych

Gmina Janowo przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

28 listopada 2022


Czytaj więcej o: Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych